Tvrdé y a mäkké i

Viesť večný boj Slovákov, Čechov o aké: ,,tvrdé y alebo mäkké i“ ide. Poskytol sa mi takýto pohľad. Ypsilon – čiže tvrdé y, znázorňuje uličku emócií, každý zlý pocit má aj slniečkový pocit – jasné slnko nad hlavou, zvládať emócie. Mäkké i, skrýva EKG spracovaných emócií: pros a ďakuj, si strážcom – svätým Petrom otvárania a zatváranie dverí do neba, určuje čas, ktorý si strávil za života v nebi. Každá emócia ,,Nie“ je rebríkom do neba, nájsť slniečko – spln mesiaca, okružnú cestičku čakrier v nebi. Nebo otvára planéta Saturn, kde skĺzneme ako ryba do neba. Dnešný úkaz postavenia hviezd na oblohe, keď píšem tieto slová, je po štvrtej rannej hodine. Nebo sú výsledky tvorivej práce, ktoré tvoria vryté mäkké i – skúsenosti v odbore vytrvalé výsledky práce mysle, slov, skutkov v odbornosti, kde nás sprevádzajú ďalšie planéty slnečnej sústavy, ktoré nám tvoria auru:

  1. Saturn je siedmou čakrou, rozpoznávanie tvorivého plodného slova od slova neplodného – rozumieť uličke emócií tvrdého y – ypsilonu – tvoreného EKG, pre začiatok pochopenia slová pre výkon a ukončenie slova overené v praxi pre výkon. Zaznamenané skúsenosti – pobytu v nebi, písanie nových príbehov dňa. Ráno začíname vedomý úsek cesty, večer sa chystá telo k oddychu, prerušujeme úsek cesty pohybu tela a tým tvoríme tvrdé /spí ako drevo/ a svetlé nite života /sprevádza duša svoje fyzické telo, alebo telepatickým objekt požehnávaním -užité kresadlo života, kde nápomocní je fyzický alebo telepatický odborník – anjel strážny/, voláme to mäkkým i: ,,Ráno nesľubuj večera a večer nesľubuj rána“ – nebo je pre pohyb tvorivosti: slovo overiť – potvrdiť praxou
  2. Urán je prvou časťou aury slova pre skutok, podľa vzoru ,,kohút a vajce“ je blanou vajca života, podľa vzoru strom poznania je ,,kvetom života“ – žena /fyzické telo/ je blanou kvetu života – slovo má nasledovný skutok – tvorivosť
  3. Neptún – druhá časť aury je pre overené slovo skutkom, podľa vzoru ,,kohút a vajce“ je škrupinou vajca života, podľa vzoru strom poznania je ,,plodom života“ – duchovný plod života – žena je zdravé fyzické telo: vnútorné slovo duše je Adamom pre nasledovný skutok, fyzické telo Evu
  4. Pluto je treťou časťou aury zdravej ,,Bunky“, štartovacou rampou spolupráce s Univerzom
  5. Sloboda psychiky a fyziky je snívanie: ,,vlastniť kozmickú loď – rozhovory s Bohom Univerzom“
  6. Univerzum komunikuje s ,,Bunkami“ stíšeného fyzického tela – bunky svalov tela sa sústredia na jedno lano informačného toku informácií – riešenie hereckého výkonu pre našich spoluobčanov: ,,hlúpeho Ďura Truľa“ – uvedomením si ,,život bez kapacity rozumu“, využiť unikátne riešenie, sú overené dvere pre výstup do neba, životom nabraté v nebi skúsenosťami a ich odovzdanie blížnym je rebríkom z neba na svet, to je: ,,druhým očakávaným príchodom Ježiša – slovo, Krista – skutok na svet“ a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami.

Slovania používali iba mäkké i, to znamená, že srdce ,,EKG“ – mantinely života tvrdého y mali v úplnom poriadku: Načúvali blížnemu – dostávali sa do neba, len cez tichosť svojho vnútra otvoríme jedno – svalové lano toku energie /každý sval na sústredí na to isté/ do neba a z neba. Slováci a Česi, vyhrnieme si rukávy a naučme iné národy používať tvrdé ,,y“ – počujeme chvieť – hýbať sa hrdlo: pozvánka piatej čakry načúvať Bohu Univerzum, otvoriť si dvere do neba, aby sme sa jedmi blížnych – hlúpi Ďuro Truľo neudusili, ale oplodnili svoj rozum – vedomé kráčať uličkami neba. Používať mäkké ,,i“ – počujeme chvieť – hýbať sa nos: ,,dýchať afrodiziakum“, vedomá pozvánka šiestej čakry, odovzdávať slovo vízie – zatvárať dvere z neba: ,,myšlienkami – bubny života, slovami – plechové píšťaly života, skutkami – klávesové a strunové hudobné nástroje – dotyk a pružnosť svalov pri overovania slova v praxi, odbornosťou – si učiteľom, pískaš na drevenej píšťalke – oživuješ suchý strom: ,,odpojenie blížnych od Univerzum“ – na súdny deň sa suchý strom rozzelená“.

Dnešný dátum 08.03.2023 deň žien – deň fyzických tiel nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = prechádzať trikrát pevné základy: podsvetie – výbava človeka, ktorú si aktivujeme slovom prosím a udržujeme čistú v plnej stálej kvalite slova ,,ďakujem“. Boj celého sveta s vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – otvárať a zatvárať dvere do neba – byť čestným vrátnikom, plniť funkciu svätého Petra: ,,Peter ti si skala žuly, pekelné brány ju nepremôžu“. Nebo: vedieť kráčať uličkami neba, pre opracovanie rúžovej žuly ,,poriadna robota sa chváli sama a slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“
  2. 2 x 2. = stíš sa, psychika má partnera telo, ktoré treba stále upokojovať, aby EKG bolo viditeľné a počuteľné – robilo, kreslilo rebríky do neba a z neba
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas – pôst, aby sa rozbehol kompas života: myseľ – sever – Vianoce, slovo – východ – Veľká noc, skutok – juh – Turíce, odbornosť – západ – požehnanie úrody ,,Nanebovstúpenie panny Márie“
  4. 1 x 8. = pre zákazku života – pros a ďakuj, chrániš si svoj rebrík do neba a z neba ,,EKG“

Dnes oslavujeme telo – jedno akého si pohlavia, máš medzi nohami Bohom písané tvrdé y pre zvládanie emócií, ktoré zvláda blesky ,,emóciu Nie“ pre precítenie vlastného tela, živene informačným ukotveným bleskom pre uchopenie slova overeným skutkom, tak sám píšeš – kreslíš cestičky potvrdené svojim životom, kde si skončil /spadol/a znovu začal /dvihol sa/ poznávať mäkké i.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť