Tvoríme EKG

Každý sa podieľa pri aktivite srdca. Pozrie si tabuľky z 28.03.2023 vo Hviezde ,,Ježiš Kristus súdi živých i mŕtvych“ pre riadenie križovatky so štyrmi prvkami.

Čítame z obrázka: Aká myseľ taký skutok. Aké slovo, taká odbornosť.

Myseľ si razí cestu vpravo ,,budúcnosť“, označuje nové ciele života. Požehnávaním otvárame nové programy života, kritikou, pýchou, sebaľútosťou programy jadra zostávajú neaktivované.

Slovo /ne/spracované v prítomnej chvíli pretína jadro programov aktivovaných cez blížneho, tak sila si razí cestu k vrcholu: úspechy kvality chvíľ v odbornom prevedení s novými možnosťami, kde sa zapíše technológia pokroku pre odľahčený tlkot srdca: ,,slovo seješ, žneš odbornosť“.

Obchodovanie slova pre následný skutok. Vieš slovo mysľou usmerniť? Aký je výsledok tvojho úmyslu?

  1. hľadáš podsvetie – smrť
  2. hľadáš nebo – život

Ja a blížni – stála, otváraná ponuka života, uplatniť nové možnosti: ,,pros a ďakuj“.

Dnešný dátum 12.04.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ stavby cesty pre používanie mysle a následný skutok
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, navzájom v sebe hľadáme oheň jadra života
  3. 3 x 2. = stíš sa, hľadaj vnútorný mier, razíš si cestu života
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko je materiál pokroku – zmyslami načítavaš informácie, aby rozum mal voľný prístup k otvoreným novým programom
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života – srdce a dych života má svoje pravidlá, EKG kontroluje: ,,podsvetie, svet i nebo“ – pre /ne/úspechy človeka, tvoríme svet v základoch rovnocennosti sedem dní v týždni: prosíme a ďakujeme za: myšlienky, slová, skutky pre kvalitu odbornosti. Obrázok ponúka: stvorenie sveta, desať Božích prikázaní, dvanástich apoštolov

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť