Tvorenie hmoty

Človek má dušu – psychiku dokonalý prijímač a telo – fyziku, kde všetko dolaďujeme takýmto spôsobom, ako sme prechádzali a spracovali televíziu. Vždy hráme tam hlavnú úlohu a podávame svoj originálny herecký výkon pod vplyvom svojej duše. Magnetické tlaky okolia nám znemožňovali používať osobný satelit slnečnej sústavy: ,,čakry“. Človek potrebuje pátrať a uveriť dokonalosti Univerzum: ,,Som Božím dieťaťom“, tak následne používa dokonalý prijímač duše pre výživu tela. Televízna obrazovka je telo človeka, preto zlý ľudia ovládajú ľudí, lebo spoliehajú na druhých. Naladiť si svoj televízny prijímač – telo pri spolupráci duše – satelit slnečnej sústavy je detskou zvedavosťou svojho vnútra, ktoré je kňazom a blížny miništranti pre výkon čohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, ku komukoľvek. Dajme si pozor na polárnu žiaru: ,,pros a ďakuj“, polárna žiara prechádza srdcom každej bytosti, kde svoje emócie usmerňujeme svojou mysľou.

Dnešný dátum 16.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = všetko má svoj základ, svoju dvojakú polaritu: ,,pros a ďakuj“, spracuj – usmerňuj svoje emócie, pomôž si ukazovákom – označíš časticu, čo riešiš
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom s dokonalým satelitným internetom pre zhmotnenie manny – výživu tela
  3. 3 x 2. = stíš sa, nastavuješ svoj satelit
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, čas je nazvaný cirkvou pôstom: Advent – myseľ 28 dní, mesiac obehne raz okolo planéty Zem. Šesť týždňový pôst pre jazyk pred Veľkou nocou, rozviazať si jazyk – rozhlas vnútra človeka. Trojmesačný čas záučnej doby, alebo biblických vyvolených 144 000, čo sú to sto dni pre koordinovaný pohyb tela – herecký výkon človeka na ktorého sa dá už pozerať, pri výkone s praxou
  5. 1 x 6. =pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, človek svojou pokojnou mysľou zachycuje dokonalosť Univerzum

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 16 – tvorivosť v druhej čakre je planéta Merkúr, druhý bod slnečnej sústavy /15-14=2/, druhým Božím príkazom: Nevezmeš meno Božie na darmo a gramatike slovných druhov Slovenského jazyka, energia sa zaraďuje ako prídavné mená, preto zamysli sa čím kŕmiš – vyživuješ svoje telo, daj všetkému čas, je to čistiareň vlastným fyzickým srdcom
  2. 02 – stíš sa, všetko má obežnú dráhu
  3. 20 – dvadsiate storočie bolo o vízií – televíznej obrazovke – zdravých, zdatných ľudí. Šiesty Boží príkaz znie: Nezosmilíš. Gramatika slovných druhov Slovenského jazyka má naporúdzi príslovky – porekadlá /20-14=6/ a šiesty bod slnečnej sústavy: ,,Jupiter“
  4. 23 – je to rok zrelosti človeka. /23-14=9/ Deviaty bod slnečnej sústavy je Neptún, ktorý nám pripomína deviaty Boží príkaz: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“, gramatika slovných druhov Slovenského jazyka nám pripomína častice

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.02.2023

Konzultant: Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť