Trombocyty – krvné doštičky – prechod cez Červené more.

Trombocyty – krvné doštičky- prechod cez Červené more.

V našich žilách za nás bojujú krvné doštičky. Pre naše denné zlyhávanie posielame ich deno- denne do boja s našou negatívnou myšlienkou, ktorá raní naše žily.

Zneškodňujú každú vyvýšenú informáciu, ktorá sa správa ako popálenina. To sú naše super činy a všetko čo napýšime cez naše emócie. Dennodenne krvné doštičky bojujú s popáleninami.

Zneškodňujú každú negatívnu informáciu v našich žilách, ktorá sa dostáva cez kyslík.

Dokedy sa nám budú upchávať cievy našim pričinením? Len preto, že riadiaci panel človeka je od pamätí jasný. Pri životnom zhone na volant- lásku k všetkému- zabúdame a tak človek nenapreduje. Platí zdravím- nepriechodnými cievami- berie nám šťastie života.

Kto vyhrá u teba?
Ako zmýšľaš?
Máš na pamäti váhy, aby si otváral sedem pečatí?
Je to tvoja voľba, tvoja vôľa.
Dokedy budeme dávať takúto dôležitú prácu trombocytom?
Dokedy naše krvné doštičky budú v cievach bojovať?
Dáš im konečne inú prácu?
Začneš riadiaci panel počúvať, aby neškodil svojim cievam?

Stačí tak málo počúvať svoje city. Slušnosť je prosím- hľadám napredovanie, hľadám riešenie.
A ďakujem som v cieli- dosiahol som vrchol, žatvu svojho Ja. To všetko vystihuje slovo: „Ďakujem.“

Krvné doštičky sú slnečné kolektory, ktoré presne vedia, kde a akú energiu treba dodať, aby človek mohol: – v psychickej pohode- na nebi – v zdraví- na zemi – v šťastí- v podsvetí žiť.

Využitie krvných doštičiek:
Nastavujú sa a plnia svoju funkciu – pri úmysle chcem to riešiť. Chcem napredovať. Chcem plniť poslanie. Krvné doštičky sa napájajú na dušu, na vesmír a prijímajú informáciu technológie napredovania človeka. To sa prejaví v našom svale, orgáne priechodnosť energií v našom tele. Pre jedinca je to ako prejsť svojím Červeným morom. Vo svojich žilách preniesť správnu informáciu, pre správnu funkciu tela.

Vytlačiť Vytlačiť