Tŕňová koruna

Tŕňovou korunou človek rastie:

 1. pre zvládanie iskry ohňa – s štvor – cípou hviezdou: myseľ, slovo, skutok, odbornosť
 2. pre informácie svetla – chcieť pochopiť a uchopiť všetko s päť – cípou hviezdou: čuch, sluch, zrak, hmat, chuť
 3. mať česť úcty – chrániť stred – ovládať jadro lásky

Zoznámiť sa s trojicou, kde je činnosť éteru – duch svätý – z ducha svätého počala, éter nám pripomína, že palica má dva konce

 1. zrak čuchá: na čokoľvek, kedykoľvek upnem/š/svoj dych – ,,čuch a zrak“ liečim/š/ sa v prítomnej chvíli s vonným olejom, alebo likvidujem/š/ sa – stratil/a/ som /si/ pátraciu stopu čuchu
 2. rozum počuje: čokoľvek, kedykoľvek počujem/š/ zvuk – ,,sluch a um“ lieči sa v prítomnej chvíli hudbou pre pohyb, alebo likviduje hranice ,,podsvetia“ – korene života, ,,neba“ – úroda stratila éter, prebýva tam smrť
 3. hmat chutná: čokoľvek, kedykoľvek cítim/š/ – ,,hmat a chuť“ lieči sa v prítomnej chvíli slinou na jazyku a teplým pocitom v rukách, nohách, alebo sa likviduje – slina a teplo sa vytráca – prichádza tam smrť

Dnešný dátum 04.11.2023 nám pripomína éter – životnú silu, pre rozpínanie jadra cez zmysly, pre následnú výživu orgánov – svalov tela:

 1. 2 x 0. = pevný základ nachádzam/š/ v úcte, chránim/š/ si česť: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, nachádzam informačný priestor svetla, pre pevné jadro lásky života
 2. 2 x 1. = som /si/ Božím dieťaťom s tŕňovou korunou pre zdravé – funkčné senzory zmyslov a následne pre zdravú výživu – zdravých orgánov – svalov tela
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre posilnenie zdravých senzorov tela – žiť v pravde a láske, nikoho, nič, ani nikto ma nesmie držať pod krkom /nárok – korán/
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre slobodu psychiky a fyziky, nikoho, nič, ani nikto ma nesmie držať pod krkom /nárok – korán/
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života: používaním vrstiev: štvor – cípu ,,ohňa“, päť – cípu – hľadania rozumu – svetla života, nájdeme šesť – cíp, svetlo života pre štrnásť hviezd – krížovej cesty – zdravého plodného jadra lásky života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť