Tri slová

Uvedomiť si tri slová pre rozkvet ľudstva: oplodňovanie psychiky a fyziky:

  1. ÁROM
  2. AH
  3. HA

Každý človek každému zasahuje jadro bunky, sme spútaný pevnou reťazou pre výživu tela s osemnástimi programami – kde velí BUNKA – planétu Pluto, ktorá spravodlivo kontroluje orgány tela dvadsaťštyri hodín dennodenne, vedomý Árom /aróma – vôňa/ kyslíka – sprievodný list k Bohu. Výdych ,,HA“ kde je Archa zmluvy – druhý bod spájaný s devätnástym bodom: slobodou psychiky a fyziky pre následný dvadsiaty bod Božieho programu nádych ,,AH“ – Otec Boh Univerzum s prvým bodom: s komunikáciou tela – matkou zemou, tu vidíme a počujeme komunikáciu s hmatateľným voňavým chutným sprievodným listom pre následnú hostinu výkonu tela.

  1. hľadám/š/, mám/š/ riešenia, je to prostredník, dodržujem/š/ vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – vyživujem/š/ svoje telo – rozumovo-srdcový program pre zmysly a následne orgány tela pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinenty, planétu zem, boj strážcu reťaze má zvládať duch človeka, ktorý je chránený dvadsiatimi zákonmi pre slobodu dvojíc dychu rovnodennosti a rovnocennosti života
  2. mám/š/ vinníkov: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“ – ničím svoje telo – srdcovo-rozumový program prestal sa dotýkať 20. bodu zákona ,,OTEC BOH UNIVERZUM“, tým sa narušuje iskra života pre telo – zmysly a následne orgány tela, program horí sírou v človeku /Sodoma – os doma, Gomora – AR o mog (svieti priestor o môžem sa hýbať)/, v rodine, v obci, v štáte, v národe, na kontinente /orgány tela/, planétu Zem – /telo človeka/, svedectvo vydáva strážca reťaze dvadsiatich zákonov, duch človeka pre dvojice rovnodennosť a rovnocennosť vysyčí posledným dychom – prichádza smrť, duch človeka opúšťa telo

Dnešný dátum 17.11.2023 nám pripomína zákon pre dych života:

  1. 1 x 0. = pevný základ pre otváranie jadra dychu života
  2. 3 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom s jasnými pravidlami pre dych života
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, používam/š/ dvojice zákona pre dych života
  4. 1 x 3. = všetkému dávam/š/ čas, zločinný program sa prenáša na rodinu, obec, štát, národ, kontinenty, planétu Zem, kým sa nájde osloboditeľ ,,úcta“ – semeno pokoja, pre výkon ,,láska“ – žatva zdravého srdca-rozumu pre zmysly a následne orgány tela
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre úctu – jadro – stisk srdca a následnú lásku – otvorené pružné srdce

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť