Tri kroky života pre výkon

Koľkí ľudia sa dennodenne náhlia do kostola zúčastniť sa svätej omše, s myšlienkou byť spojení s Bohom Univerzum. Svätú omšu sme rozoberali veľakrát, skúsime si to pripomenúť v reálnom živote:

 1. začiatok svätej omše: v mene otca, i syna i Ducha svätého – všetko je, má otca slovo, syn je telom, kde prebýva Duch svätý – spokojnosť, pri tom sa žehnáme krížom, spevňujeme mne/tebe/ statiku, ktorú tvoríme: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – poriadna robota sa chváli sama
 2. prvé čítanie: nespokojnosť /pozvánka na svadobnú hostinu, spriechodniť a posilniť energicko-informačné telo/
 3. druhé čítanie: spracovanie energického – informačného materiálu /príprava spustenia novej výroby prevádzky v tele/
 4. evanjelium: spracovaný energický-informačný materiál počuje a vidí nové súvislosti výroby prevádzky v tele
 5. kázeň: príprava na reálny výkonný deň, tak následne užívať si spokojnosť oddychu – noc
 6. obeta chleba: aktivity prevádzky tela, úspešne zvládať nástrahy dňa – dôveruj, ale preveruj
 7. obeta vína: oddych – spokojnosť, čerpanie nových síl z energických-informačných polí, získavanie nových kľúčov prevádzky
 8. ukončenie svätej omše: v mene otca, i syna i Ducha svätého – všetko je, má otca slovo, syn je telom, kde prebýva Duch svätý – spokojnosť, pri tom sa žehnáme krížom, spevňujeme mne/tebe/ statiku, ktorú tvoríme: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – poriadna robota sa chváli sama

Dnešný dátum 13.06.2024 nám pripomína kľúč – šperhák, pre nový pokrokový svet:

 1. 2 x 0. = pevný základ krokov, otvárania nových možností, spracovať nespokojnosť – poškodený informačný kábel elektrospotrebiča – tela tromi krokmi, vo všetkom hľadám/š/ Ducha svätého – spokojnosť, kde sa preverujú dennodenne váhy života prietokom energií v informačnom poli podľa vety: ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – používam/š/ svoj originálny kľúč vývoja ľudstva
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, používam/š/ svoje originálne kľúče pre môj/tvoj/ rozkvet života
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre kontrolu kábla bleskozvodu, pre elektro-rozvodňu pohybu tela
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, detskou zvedavosťou staticky rastiem/š/
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života, nič neponížim/š/, nič nepovýšim/š/, mám/š/ rešpekt pred bleskozvodom a následnou elektro-rozvodňou
 6. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, vedome viem a používam/š/ tri kroky: 1. spiaceho mnícha, 2. energicko-informačné pole, 3. bleskozvod, pre rozvodňu pohybu tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť