Tri a pol času

Kto a kde sa meria tri a pol času? Tri a pol času sa viditeľne meria na oblohe, za tri a pol času je človek schopný naučiť sa remeslu, keď si sám dovolí, sprítomniť sa: tu a teraz.

Mesiac na oblohe za tri a pol času NOVU sa dotkne štyrikrát pre zmeny inteligencie života. Dotykom rozumu – v siedmej čakre ,,planéty Saturn“ sa s blížnymi navzájom korunujeme, pri hľadaní nových možnosti v tretej čakre, kde sídli ,,planéta Venuša“, staré nepotrebné necháva zomrieť, pri zhode Božej pravdy svojím novým úmyslom zapaľuje nový posvätný oheň pre pokrok ľudstva – rodí sa nové, podľa žiadateľa nového úmyslu.

Čo je pre nás NOV – nové, na oblohe nám to meria mesiac, ale v tele nám to meria srdce /pracuje ako nov – srdce sa stiahne do tvorivých možností, pracuje ako spln – srdce sa rozpína k matke Zem a k Otcovi Univerzum/, aký nový otlačok kyslíka prijmeme ako sväté prijímanie v pľúcach, rozhoduje myseľ – vytrvalý úmysel. Slovo prosím je nový otlačok kyslíka pre výživu buniek – korunovácia blížneho Saturnom – Božie mlyny kopírujú presne a spravodlivo podľa úmyslu mysle, ktorá je sýpkou človeka, tak sa prejaví v človeku Venuša v tretej čakre – dostávam/š/ to, čo si si cez blížneho objednal – blížni sú moji/tvoji/Boží poslovia.

Ako používame vedomé i nevedomé NOV:

  • vojenský pozor – znehybnieť myseľ pre skenovanie nového
  • pri opernom speve sa sťahuje zadok, aby spev vychádzal z hlbín vnútra
  • slovo ,,HA“ – pravá simulácia orgazmu v sexe /neplodný Abram, stal sa plodným, pridaním písmen ,,HÁ“/
  • význam slova ,,HA“ v starej Šarišštine: ,,Prosím ťa pekne, mohol by si to zopakovať ešte raz, Ja som ťa nerozumel“

Srdce: pracuje ako nov – srdce sa stiahne do tvorivých možností, pracuje ako spln – srdce sa rozpína k Matke Zem a k Otcovi Univerzum

Dnešný dátum 15.11.2023 nás posilňuje myšlienka na smrť: ,,Zomiera nepodstatné – staré bunky odumierajú, robia miesto novým obnoveným bunkám, aby sa mohlo nové zrodiť“.

  1. 1 x 0. = pevný základ pre zapálenie nového ohňa, zvládať emóciu ,,NIE“ s autosugesciou ,,HA“ korunuj svojim pohľadom úmyslu blížneho, ide nám navzájom o rozum: ,,vedomý i nevedomý“ o siedmu čakru -Saturn, kde tretia čakra – Venuša preberá velenie – príchod nového autosugesciou ,,AH“
  2. 3 x 1. = som/si/ Božie dieťa, obhajujeme Božiu pravdu, navzájom poznávame simuláciu sexu plodnosti v autosugescií ,,HA“ pre plodnosť života
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pri každej nespokojnosti, prechádzam korunováciou v siedmej čakre, kde zapaľujem pochodeň života v tretej čakre: možnosti s planétou Venušou
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým sa energia načíta v mojom a tvojom tele, prechádzame navzájom korunováciou rozumu v siedmej čakre s planétou Saturn, pre príchod novej pochodne života v tretej čakre s planétou Venušou
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, hľadaním Božej pravdy, aby sme videli: šiesta čakra – Jupiter a počuli: piata čakra – Mars spoločne rastieme a tým posilňujeme seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinenty, planétu Zem s lúčom lásky slnečnej sústavy, ktorú máme v čakrách a v každej jednej bunke, úmysel sa zhoduje s Božou pravdou a s kontrolou Univerzum

Čo nastáva keď sa to nezhoduje s Božou pravdou? Korózia tela – chrámu Božieho.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť