Tráviace kraľovanie

Človek kraľuje svojej mysli, slovu, skutku, odbornosti pre trávenie a pohyb tela, skratka laicky povedané ,,šoféruje“. Blížni sú našou nápomocnou statikou, všetci začíname od nultého bodu stupňov Celzia tlaku ohňa – základ koreňa života – Božskú silu. Dnes máme na programe poznávať prvok zem, tu je kráľovstvo chutí: ,,žalúdok, pankreas, slezina“. Poďme sa pozrieť na 25. možnosti, čo všetko sa týka chutí:

Odbornosť a chuť je hruda zeme človeka, pozri ako na obrázku putuje
 1. Zem – chuťou tvoríme hmotu – prvok zem
 2. Žalúdok, pankreas, slezina – pozrime sa na skrytý odkaz pomenovania orgánov: žalúdok – žaluď /semenník/ OK, pankreas – pán krása, slezina – ,,s“/stíš sa/ zelina – rozpoznávať zelinu – burinu od zrna
 3. Chuť – fáza získania diamantového prsteňa na jazyku – jazierko sliny
 4. Sladká – poznať cieľ chutí, ktorá rodí úžitok, alebo skazu
 5. Rutina života – zvládnuté – odhalené ciele chutí s olympijským výkonom – pohybom tela
 6. Zadná strana – každý má zadné vrátka – čiernu skrinku, kde sa objaví poznanie, ako majiteľ tela šoféroval so svojimi emóciami – kresaním posvätného ohňa cez blížnych, jedno či sú živí, alebo mŕtvi, s každým dotykom zmyslov sa oživuje reakcia tela – počasie: mysle – vo vzduchu, slova – v ohni, skutku – s vodou, odbornosťou – so zemou
 7. Prstenník – oslavovaný prst zásnubných prsteňov
 8. Dedko – čas ťa odhalí, ako si zvládal riešiť problémy: zákazku života – energia syna. Ako si sa zodpovedne postavil k situácii so svojím vyšším Ja? – energia otca. Také sú výsledky tvojej hrudy zeme – vytrvalosť života – energia dedka
 9. Piatok – piaty deň týždňa, pozrie sa na odkaz našich predkov: piatok – ti kopa /kopa ti ukazuje čím si/
 10. Oranžová – farebné označenie, kde sa nachádzaš
 11. Čarovná lutna – slovanské rozprávky sú bibliou Slovanov, alebo Dobšinský bol jasnovidec a spolu s manželkou pripravili odkaz pre dnešné dni – čarovná lutna pre zdravé hudobné trávenie
 12. Vy – týka sa to všetkých, sme Božie puzzle
 13. Oslovenie: Kto, Čo? – chutnáš reakciu dopadu /ne/spracovaných situácií
 14. Noe – trojitá kombinácia prvku zem /štvor cípej hviezdy – krkavec /dostal si len čas programov od Boha, ostatné si potrebuješ nainštalovať cez svojich blížnych/, päť – cípej hviezdy – holubica, ktorá sa vráti späť /vždy príde niečo nové, kde sa potrebuješ uplatniť vo svojom živote/, v šesť – cípej hviezde holubica, ktorá sa nevráti späť /minulosť nevrátiš, ži tu a teraz/
 15. Svarog – slovanský Boh – nebeský kováč, ktorý ukul slnko – rozum človeka
 16. Dejepis – všetko má svoje dejiny – dopad rozumu pre výživu tela
 17. Neviniatka – nič nie je nevinné, všetko má zodpovednosť, statika sa stavia na bode teploty nula /sloboda: psychiky a fyziky/
 18. Šedy – vždy je čo vylepšiť a poznávať, aby si nezaspal na vavrínoch svojho života
 19. Austrália – kontinent planéty Zem, ovplyvňuje každého
 20. Boh – za všetkým je BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj – začiatok procesu energie cesty života
 21. Bohom – používaj svoju myseľ, slovo, skutok pre blaho svoje a blaho svojich blížnych – si v procese energie cesty života
 22. Hobom – všetko je hoby – hry človeka s dôsledkami ohňa tlaku
 23. Smilstvo – konečná – vrchol cesty poznania charizmatickej chvíle ,,EKG“
 24. Pomazanie chorých – začiatok cesty pre poznávanie charizmatických chvíľ ,,EKG“
 25. Obeta chleba – použité náradie ,,umu“ v situáciách /materiálov/ života

Dnešný dátum 22.04.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ náradia ,,umu“ pre spracovanie materiálu – zvládnutie situácie života
 2. 4 x 2. = stíš sa, si kráľom svojho pohybu, emócie tráviš pre skúsenosti života svojho náradia ,,Umu“
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas, každý sa hrá s ohňom, všetko má pohon ohňa, ktorý sa vytvára tlakom, rozpoznávať svoju a kolektívnu zelinu – burinu od zrna
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života – dopad situácií je /ne/plodný – čas je dopadom /zradcom/ všetkých chvíľ

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť