Transformačná sila

Čo je transformačná sila? Transformačnou silou je detská zvedavosť lásky a dôvery, kde vzniká premena energie na svalovú hmotu pre pohyb a výkon tela.

Dnešný dátum 25.07.2023 nás posilňuje: ,,Jakub – Ja buk“

  1. 2 x 0. = pevný základ detskej zvedavosti pre lásku dôvery, kde vzniká svalová hmota pre výkon tela
  2. 3 x 2. = stíš sa, aktivuješ programy v bunkách pre výkon tela
  3. 1 x 3. = daj tomu čas, kým program vyzreje na svalovú hmotu pre výkon tela
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, vždy poznáš v danom človeku, či má aktívnu, alebo zanedbanú svalovú mozgovú transformáciu teleportu pre nastavenie buniek svalovej hmoty, kde sa automaticky prevádza výkon koordinovaného pohybu
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre energiu vo večnom pohybe. Čomu sa venuje tvoja myseľ? Pamätáš, že aktivuješ prach buniek vo svojom tele na svalovú hmotu, pre koordinovaný transformačný výkon teleportu, kde zákazkou života je slovo pre pohyb! Vieš, si vedomý: ,, o pohybe energií slovom /nakumuluje sa energia/, ktorá sa presypáva v spojených nádobách orgánov tela, si prebudený!“ Blížny/i/ nevie /nevedia/, neuvedomuje si, že energia sa nazberá a vybuchne, majiteľ tela o tom nevie – spí, zanedbáva jadrovú fyziku v sebe, tak preferuje sebazničenie! Nevedomosť neospravedlňuje, preto požehnávaj svojich blížnych – oslobodzuješ ich – prebúdzaš ich zo spánku, aktivuješ nové informačné pole, pre výkon energií hmoty pohybu v tele.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 25.07.2023 /25: 2+5=7, 07: 0+7=7, 2023: 2+0+2+3=7/ trikrát sedem v dnešnom dátume/

Vytlačiť Vytlačiť