Tlakové zvuky srdca

Tlakové zvuky srdca, sú emócie pre pochodeň kotvy životy, nájsť v sebe orla – dekoračný pohľad a tak následne sa dotýkať vejára pávej koordinovanej pýchy – dokonalosti Božej – víťaza vavrínového venca olympijských hier – mať rozum na správnom mieste v časopriestore, každý sa sám plaví na svojej lodi so svojimi hviezdami – poznatkami zdravej bunky.

Dnešný dátum 10.10.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ kotvy – pre kolobeh života, zvukové tlaky srdca nás pozývajú dvihnúť kotvu – za minulosťou, olympijské hry sa tam dávno skončili a prejsť v prítomnej chvíli požadovaný úsek cesty, tým získať novú skúsenosť – vavrínový veniec slávy pod heslom: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – mať pevné uchopené realizačné korene, kde je tam oslávená moja/tvoja/ pochodeň /remeslo/ – tvoriť si budúcnosť
  2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom: ,,vzduch – pomaly tíško dýchaj a oheň – tak si dám/š/ šancu realizovať sa“, pre získanie vody – múdrosti, tak následne získam/š/ ukotvenie, pevnú zem pod nohami
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, tlaky emócií sú pôrodnými bolesťami ,,počuť a vidieť“ a tak hmatateľne: voňať a chutnať“ svoj originálny vavrínový veniec slávy
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, som, si originalita – kapitán lodí svetla /slnko dokonalosti každý nosí v sebe/ a svetiel života – blížni, ktorí dobrovoľne spoľahlivo, alebo násilím prichádzajú posilniť moju – tvoju loď života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť