Tisíc týždňov človeka

Človek na ceste životom eviduje slovo tisíc, ako sa k tomuto číslu dopátrať, aby bolo dostupné pre každého? Použijeme matematiku: 1000:18= 55,555555555555 1000:19=52,6315, to značí, že do tabuľky cesty dreva kríža dopíšeme matku planétu Zem, tak zakrešeme v sebe posvätný oheň, cez tretiu čakru, aby sme pristupovali s rešpektom k vete: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, prekonali kliatbu tyrania stredoveku, kde je táto veta pre všetkých ľudí nedostupná. Človek cez EKG pendluje raz hore, aby počul vesmír hovoriť a tak získal rebrík dole k matke planéte Zem, pre budovanie skúsenosti, vychytať Božie zátišia. Preto máme emócie a k ním popis, pre sedem dní v týždni pre pohyb 24 hodín dennodenne, aby sme počuli v sebe rozprávať matku planétu Zem, čo je to štvrtá srdcová čakra a rešpekt pred blížnym, čo je to tretia čakra planéta Venuša, počuť rozhovory medzi planétou Zem a Univerzum.

EKG dole, tú patrí Matka planéta Zem a sedem sviatostí, sedem dní v týždni sa posväcujem/š/:

 1. krst: požehnáš, robím/š/ rám puzzle, je tu niečo nové nepoznané, potrebuješ rebrík do každej svetovej strany
 2. spoveď: hľadáš dostupné informácie, je to ako puzzle, požehnanie je rámom puzzle a čaká nás stred – Božie zátišie
 3. sviatosť oltárna: puzzle sú poskladané, projekt rozumovo detailne pochopený
 4. birmovanie: mám/š/ víziu, materiál – situácia a náradie – skúsenosti
 5. pomazanie nemocných: svojim výkonom odvahy pre vytrvalosť, učíš seba a svojich blížnych
 6. kňazstvo: preciťujem/š/ charizmatické chvíle – liek duše psychiky pre telo fyziku
 7. manželstvo: duša psychika spolupracuje s telom fyzikou

EKG hore, tú patrí Univerzum a sedem hlavných hriechov, sedem dní v týždni sa zatracujem/š/: situácia zhodenia neposlušných anjelov z neba na Zem:

 1. pýcha: to čo bolo včera, pred … srdce stále kráča vpred prijíma nové a nové učenia nových Božích zátiší
 2. obžerstvo: slovo džentlmena narušené – nefunkčné pre širokú verejnosť – všetko padá, ako domček z karát
 3. lakomstvo: nepočuje už Boha Univerzum
 4. závisť: nechápe sa blížnych
 5. smilstvo: telo s dušou nespolupracuje
 6. hnev: charizmatické chvíle zatratené
 7. lenivosť: telo s dušou nekomunikuje, kresadlo ohňa pre svaly tela nefunkčné

EKG stred, tu patrí každý človek, slúži svätú omšu, sedem dní v týždni sa posväcujem/š/:

 1. prvé čítanie z biblie starého zákona: staré skúsenosti
 2. druhé čítanie z biblie nového zákona: odvaha na nové skúsenosti
 3. evanjelium: vytrvalosť v nových skúsenostiach
 4. kázeň: riešiť prítomnú chvíľu
 5. obeta chleba: robota ide od ruky
 6. obeta vína: spokojnosť charizmatickej chvíle zažitá
 7. amen: nová skúsenosť zaznamenaná

Vynovená cesta dreva kríža pre ramená kríža pre získanie čísla 19 – komunikácia Matky planéty Zem:

Dnešný dátum 24.05.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ cesty života pre slovo tisíc
 2. 3 x 2. = stíš sa, pendluje EKG hore, dole po stredovej čiare
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas, cesta pendlovania je vyskladaná: vedome, podvedome, dedične, karmicky
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, môcť slovo Univerzum používať v praxi na planéte našej Matky Zem
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, získať pečať desať Božích prikázaní pre charizmatické chvíle na planéte Zem

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť