Tieň Tróje

Krásna Helena a bitka o Tróju s trojským koňom, všetko v jednom sa skĺbilo do prítomného času. O čo tu vlastne ide? Ide o zástavu ľudu Slovenska, poďme pekne od začiatku.

Podklad Slovenskej vlajky – ľudu národa sa zhoduje s vlajkou Ruska, na vlajke máme tri kopce – Trojského koňa, boj o Trójsku krásnu Helenu, v dnešných časoch o krásne slobodné jedinečné Slovensko a dvojramenný kríž stálosti dokonalého Univerzum. Drevo kríža v učive: ,,Manuál života“ je prítomný čas: ,,múdrosť pravdy“, múdrosť je poznaná plodná hĺbka života v pevných základoch človeka, pravda je zdravý plodný rozum. Horné rameno kríža je prepojený čas s minulosťou zraku a s budúcnosťou hmatu. Spodné rameno kríža je prepojený čas s budúcnosťou čuchu a minulosťou chutí. Tu je zachytený kolobeh života – mlynské koleso koordinovaného pohybu pre: zrak, hmat, čuch, chuť v prítomnej chvíli na osi života, kde sa hýbe: zdravý plodný rozum. Vidíme tiene chutí minulosti a hmatáme čuch budúcnosti, za ktoré potrebujeme prosiť a ďakovať – zvládať tiene času plodného rozumu, udržiavať priechodný čistý tok v žilách systémov pre zdravý koordinovaný inteligentný chod človeka. Poznávať tiene úsečky ramien kríža: ,,Prosím a Ďakujem“, Všetko sa začína a končí, je to úsečka dňa skladanky úrovne človeka: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“, skúma informačnú vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.

https://immanuel.eu/wp-content/uploads/2022/03/image-2.png

Úloha: znak Ruska podľa šesť – cípej hviezdy si každý vyloží sám podľa predlohy Slovenského znaku.

Trójsky kôň žiari na vlajke Slovenského ľudu – tri kopce na vlajke, Ukrajina vlajka farby neba – dreva kríža: ,,modrá a žltá“, modrá farba múdrosti a žltá farba rozumu viď obrázok, kam sa uchýli človek na planéte Zem? K slobode, alebo k otroctvu – k stagnácii pokroku, zopakujme si glóbus planéty Zem plodnosti života pre ľudstvo zhmotnenia chrámu Božieho podľa farieb na šesť – cípej hviezde:

  1. Ázia: fialová – purpurová, pľúca, hrubé črevo, kov, čuch
  2. Amerika: modrá, obličky, močový mechúr, voda, sluch
  3. Európa: zelená, pečeň, žlčník, strom, zrak
  4. Afrika: červená, srdce, tenké črevo, oheň, hmat
  5. Austrália: oranžová, žalúdok, pankreas, slezina, zem, chuť
  6. Severný pól: žltá, rozum umu, ľad, ovládač zmyslov
  7. Južný pól: podzemné pramene živej plodnej zamrznutej vody, čakajúce na Božie plodné deti života: ,,kto poprosí – naštartuje a poďakuje – udržiava, ukotví riešenie“ – siedmy voľný deň Boha Univerzum v rukách Božích detí.

Poučenie:

Bolesť psychická, alebo fyzická naznačuje, že si na vedľajšej ceste – koľaji, stojíš v zápche a potrebuješ prejsť na hlavnú cestu – koľaj. Čo ti v tom bráni? Každá kritika, výhovorka, fakt, stíš sa, nájdi kľúčové slová pre fixáciu možnosti napredovania, tak nasledovne sa dostaneš do prúdu hlavnej cesty – koľaji, keď hľadáš pravdu. Si na hlavnej ceste: ,,kráčaš máš cestu pravdy – funkčnú fixačnú receptúru“.

Žena je vinná, keď nie je niečo celistvé, potrebuje sa neviditeľne stíšiť – byť, stáť sa nemou (učí nás rozprávka o siedmych zhavranených bratov, kde ich sestra – žena vyslobodila: za sedem rokov, sedem mesiacov, sedem týždňov, sedem dní, sedem minút, sedem sekúnd ) a neviditeľne použila šarm, pre celistvosť dokonalého diania systému použitia celistvosti receptúry. Dokonalá celistvosť a Univerzum je v jednotnej sile.

Je človek dostatočne ukotvený a stotožnený s planétou Zem? Boj o moc Tróje vidíme v troch vlajkách: ruská, slovenská a ukrajinská. Kto má vlastniť krásnu Helenu? Jednoznačne: ,,Ľud planéty Zem.“ Svoje ego držme na uzde pre prospech budúcnosti. Čestná múdrosť vytrvalosti človeka večer sladko zaspáva a tak následne deň úspešne strávi, poznáva mier slobodného ducha pravdy.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.03.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť