Teleport kvantovej blaženosti

Každá chvíľa je vložená do kocky šťastia presýpacích hodín – spojitosť s teleportom kvantovej blaženosti, prosme a ďakujme za kvantové bohatstvo – cit pre počutie – spodná pyramída – ihlan.

Dnešný dátum 16.01.2024 nám pripomína teleport kvantovej blaženosti:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre počutie spodnej pyramídy sluchu spojenú s opačnou pyramídou rozumu, tým tvoria presýpacie hodiny pre kolobeh života: A – myslieť, B – rozprávať, C – slovo overovať v praxi života, D – a takto sa odovzdáva skúsenosť
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom v kvantovom teleportnom poli večnej blaženosti: A – prosím, otváram/š/ si priestor večnej blaženosti v kvantovom poli, B – ďakujem, udržiavam/š/ si priestor večnej blaženosti v kvantovom poli
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, cez blížneho si teleportujem/š/ priestor večnej blaženosti v kvantovom poli
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, vo všetkom je úmysel viery, automatický teleport priestoru večnej blaženosti v kvantovom poli
  5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, s detskou zvedavosťou sa teleportujem/š/ do priestoru večnej blaženosti v kvantovom poli

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť