Tele-portál s kryštálmi zmyslov pre zuby

Kryštálovým tele-portálom pre zmysly: čuch, sluch, zrak, hmat, chuť a zubov – rozumu je výmenou energie: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Vysielač zmyslov a zubov vymieňa energiu so subjektom. Negatívna – mínusová, privolá neplodnú mínusovú. Plusová privolá plodnú plusovú. Je to laserový ohňostroj zmyslov pre výživu tela, byť vedomý Božej dokonalostí, ktorá sa prejavuje na vedomom, podvedomom, karmickom, dedičnom tele. Dvadsať programov duše a tela sa pýta, ako mám/š/ nastaveného ducha pravdy? Poďme si čítať z tabuliek?

Spojíme prvý a jedenásty a následne ostatné body pre desať Božích prikázaní:

 1. Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal: /1 a 11/, kryštálový laser zmyslov je spojený s matkou Zem a s možnosťami, naladiť si plodne – pozitívne zmysly pre pevný zákus laserových zubov
 2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo: /2 a 12/, kryštálový laser zmyslov je spojený s Mesiacom pre chcenosť poznania slova – otca a matky – skutok
 3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil: /3 a 13/, kryštálový laser zmyslov je spojený s každým dňom pre počutie Boha Univerzum
 4. Cti svojho otca i matku svoju: /4 a 14/, lasery kryštálov rovnodennosti sa viditeľne prebúdzajú a uspávajú
 5. Nezabiješ: /5 a 15/, kryštálový laser rovnocennosť psychiky a fyziky svojím rozumom – lasermi zubov poškodzujem/š/, alebo otváram/š/ bránu vedomia, zúčastniť sa na Božej tvorivosti
 6. Nezosmilníš: /6 a 16/, kryštálový laser kompasu života používam/š/ pre oplodnenie kvetu života
 7. Nepokradneš: /7 a 17/, kryštálový laser kolobehu života sa používa pre plodnosť života
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu: /8 a 18/, kryštálový laser základ večného tanca života kontroluje zdravú bunku
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho: /9 a 19/, kryštálový laser dokonalosti života kontroluje slobodu psychiky a fyziky
 10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je: /10 a 20/, kryštálový laser tvorivosti kontrolovaný s Bohom Univerzum

Dnešný dátum 15.01.2024 nás posilňuje s dokonalým kryštalickým laserom zmyslov a zubov, ktorý obsluhuje vedome každý sám. Vo všetkom hľadám/š/ vedomú kryštálovú laserovú plodnosť života:

 1. 2 x 0. = pevný základ desiatich bodov pre kryštálovú laserovú plodnosť života
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, pracujem/š/ s kryštálovým laserom plodnosti života
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre nastavenie plodných kryštalických laserov
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, vo všetkom hľadám/š/ plodnosť života, aktívny kryštalický laser pre výživu tela
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú zrkadlovým letiskom pre vzájomnú obchodnú výmenu kryštalického lasera, s úmyslom dotyku Božej pravdy pre výkon zdravej bunky – celistvej výživy tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť