Svetlo

Vo všetkom hľadajme svetlo – Ja a Ty /Ja – myseľ, Ty telo/ tvoríme radosť života – spojenie s Bohom Univerzum, som/si/ na olympijských hrách s poslaním vyslobodiť svoju princeznu – telo – chrám Boží. Dávajme pozor na kritiku, emócie Nie – štartujú disciplíny oslobodenia princeznej – tela – chrámu Božieho, pre získanie svetla lásky radosti:

  1. zimné olympijské hry: Ja a Ty štartujeme myseľ pre nový pohyb – cech
  2. jarné olympijské hry: Ja a Ty štartujeme jazyk pre múdre slovo: ,,dobrá rada stojí groš“ – sila nového letokruhu miazgy života, ranného kohúta, ktorý nás prebúdza k životu – vyčariť úsmev – svetlo lásky radosti života
  3. letné olympijské hry: Ja a Ty overujeme slovo v praxi života – sila sa zhmotňuje – transformuje v tele a tým vytvára programy génov karmických a dedičných
  4. jesenné olympijské hry: Ja a Ty prinášame presvedčenie odborného skutku – žatvu života: pre mňa – myseľ a teba – telo, tým sa následne rozvíjam/š/ som vzorom v rodine, v obci, v štáte, v národe, na kontinente, na planéta Zem, Ja a Ty sme v harmónii so slnečnou sústavou, kontrolovaní s výučbou zverokruhu, precítiť znalosti Univerzum pre dokonalý chod života

Dnešný dátum 10.12.2023 nás posilňuje disciplína v hľadaní svetla lásky radosti olympijských hier v štyroch ročných obdobiach:

  1. 2 x 0. = pevný základ letokruhu pre štyri ročné obdobia, vedome sa zúčastňovať olympijských hier, tak v sebe brúsime ego pre automatické výkony: mysle pre následky tela, jazyka pre následky tela, skutku pre následky tela, v odbornosti sme súčasť planéty Zem v slnečnej sústave v poznávaní kvality Univerzum s následkami tela
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom s úctou sejeme – štartujeme informačné vesmírne programy pre žatvu života – naplnení láskou svetla radosti života
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, tak poznávam/š/ cieľ cesty pre žatvu života – radosť svetla z naplnenej lásky
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému predpísaný čas sto dní /144 000 minút, alebo tri a pol času 28+28+28+14 + Ja + Ty = 100 dní/, pre naštartovanie a ubrzdenie výkonu naplneného svetlom radosti s láskou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť