Svetlo života

Svetlo života je mannou všetkého živého. Pre život je najdôležitejšie osobnosť Ja – duša, ktorá vyživuje telo. Čo to znamená? Každý pre každého je miništrantom – kniha z ktorej čítame poznávame, získavame skúsenosť: čierna a biela, čo nás to vracia k padlým anjelom: ponižovanie a povyšovanie. Keď chceme sa živiť mannou, všetko čo sa nám nepáči je ochutnávka nového produktu, zaradiť chuť života, ktorá sa jedine presypáva. V päť cípej hviezde je to nepoznaná sila budúcnosti, ale v šesť cípej hviezde je to poznaná sila minulosti. V prítomnosti sa nachádza neobmedzený časopriestor – ľudský ukazovák, kde je stáli boj o svetlo – mannu života. Buďme bdelí pri svojich pocitov – prosme a ďakuje cez blížneho, aby sa žiadnej entite – miništrantovi, nedali možnosť robiť si nárok na našu osobnú živnú mannu, zachovajme si slobodu svetla Božieho pre charizmatické chvíle života.

Dnešný dátum 15.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ lomu tmy – čierneho anjela a lomu svetla – bieleho anjela
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom – knihou, prenášadlom k manne života získavať charizmatické chvíle života
  3. 3 x 2. =stíš sa, žijeme tu a teraz, detskou zvedavosťou sýtime sa mannou života
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, čas je pôstom vytrvalosti živiť sa mannou života: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou cez blížneho
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú naším prenášadlom k manne života, preto prosme a ďakujme zužitkujme svoje emócie. Každý pre seba je kňazom, ale pre blížneho je každý miništrantom

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 15 – slnko svetlo života nás prebúdza k dokonalosti /15-14=1/ prvý Boží príkaz znie: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa/Univerzum/, aby si sa klaňal
  2. 02 – stíš sa, cez svoj ukazovák a cez svoje spokojné a nespokojné zmysli sa dostávaš do neobmedzeného časopriestoru, ukazovákom sa dotýkaš svojich blížnych
  3. 20 – dvadsiate storočie je o vízii, používať odkaz malieb nosorožca, jeho bojové kly – znamenajú vpred po koľajniciach – ktoré sú mantinely života nasýtiť sa mannou života /20-14=6/ Šiesty Boží príkaz znie: Nezosmilníš, čistota úmyslu je mannou života
  4. 23 – plodnosť života – poriadna robota sa chváli sama. /23-14=9/ Deviaty Boží príkaz znie: Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Univerzum – Boh človeka stvoril v páre duchovna: ,,duša Adam – dokonalý internet – mág človeka a telo Eva – materiál – médium človeka“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť