Svetlo poznania

Človek človeku a všetkému je svetlom poznania, v sebe zapaľuje oheň detskej zvedavosti: ,,Ráno nesľubuj večer a večer ráno“. Detská zvedavosť je mesiacom, ktorá zatemňuje slnko 24. hodín dennodenne, otvára informačné polia a tým brúsi inteligenciu – vedomie človeka.

Dnešný dátum 11. 04. 2024 /11. apríl 2024/ nám pripomína pozeranie sa do slnka: ,,Bohu do tváre nevidieť“

  1. 2 x 0. = pevný základ pre plodnú múdrosť takzvanej detskej zvedavosti ,,počuť a vidieť hmatateľný chutný a voňavý lúč lásky“ – lomené svetlo blížneho a všetkého, som/si/ druhá polovica všetkého pre nové, zrkadlovo pokrokové poznanie
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, používam/š/ zlomený lúč slnka svetla poznania, každý je kľúčom ku každému a všetkému a tým napaľujem/š/ nový pokrokový program, otváram/š/ si nový vnútorný svet – dušu – televízor – dokonalý internet
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, detskou zvedavosťou zrkadlovo odrážam/š/ svetlo a tým prebúdzam/š/ svojich blížnych pre pokrok ľudstva
  4. 2 x 4. = pre plodnosť života: ,,Bože, Ty ma učíš cez blížneho“, takýmto kľúčom si otváram/š/ informačné pole. Kritikou v sebe vytváram/š/ kráter – vybíjam/š/ – likvidujem/š/ nové baterky – novú pokrokovú verziu dňa – informáciu z informačného poľa

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 11.04. 2024 /11. apríl 2024/

Vytlačiť Vytlačiť