Svetlá v človeku

Poďme podľa schémy stvorenia, kde každý človek vstupuje na planétu Zem, do tvorivého tanca života, alebo priečiť sa: rebelovať

 • v tvorivom duchu – zvládať mátohy života
 • v rebelskom duchu – nezvládať, ale zhmotňovať mátohy života

Pozrime sa na slová inak:

 • tvorca – vot/tu – ruský/ cár
 • rebel – ber le /nežijem/š/ s vnútornou energiou duše/

Tvorca :Tu cár – viem/š/, si vyrobiť vnútorné svetlo ohňa, používam/š/ dušu tvorivosti pri strome poznania, alebo vnímam noc, sedím na vajci ako kvočka pri poznávaní s rešpektom ku zákonu ,,Kohút a vajce“.

Rebel: Ber le – neviem/š/ používať dušu tvorivosti.

Učíme sa prebúdzať dušu tvorivosti podľa 20. zákonov:

 1. Matka planéta Zem – všetci žijeme pod jedným slnkom /prvý deň stvorenia/
 2. Mesiac: Archa zmluvy – keď sa chcem/š/ niečomu priučiť – zaplaviť svetlom prázdnotu, potrebujem/š/ sa tomu venovať psychicky a fyzicky tri a pol času tanca mesiaca /1+1+28+28+28+14=100/, čo je sto dní /druhý deň stvorenia/
 3. 24. hodín dennodenne bojujem/š/ s mátohami života – s úlohou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – nájsť v sebe a v blížnom zeleň života, /tretí deň stvorenia/
 4. rovnodennosť – svetlo je uložené v tme nevedomosti v programoch svetla: ,,Strom poznania“ a tmy: ,,Kohút a vajce“ /štvrtý deň stvorenia/
 5. rovnocennosť – stíšením sa, používam/š/ dušu – dokonalý internet, z tmy nevedomosti tvorím/š/ vedomé svetlo /piaty deň stvorenia/
 6. kompas života – načúvať štyrom koňom života: A – myseľ – biely kôň /zima – vietor – sever – sýpka/, B – slovo – červený kôň /jar – oheň – východ – osivo života/ C – skutok – modrý kôň /leto – voda – juh – pestovať/ D – odbornosť – čierny kôň /jeseň – zem – západ – žať/ /šiesty deň stvorenia/
 7. kolobeh života – rozpoznávanie a používanie štyroch živlov vo mne, v tebe pre program: ,,Strom poznania, alebo Kohút a vajce“/siedmy deň stvorenia/
 8. základ života – viem, že všetko v sebe nosí predpísanú Božskú dokonalosť večného tanca života podľa programu: ,,Strom poznania, alebo Kohút a vajce“
 9. dokonalosť – vstupujem do hry pre ,,Strom poznania“ – poznávam/š/ nové, alebo ,,Kohút a vajce“ – vysedím/š/ si ako kvočka, sedím/š/ na novom vajci poznávania
 10. tvorivosť – tu cár, alebo rebel, zvládam/š/ mátohy života pre programy: ,,Strom poznania, alebo Kohút a vajce“
 11. možnosti – používam/š/ svoje štyri kone – živly života, som/si/ cárom, pre programy: ,,Strom poznania, alebo Kohút a vajce“ – viditeľná kocka pyramíd so svetlom života, vysedené vajce s novým trávením
 12. otec a matka: otec myseľ – biely kôň a matka odbornosť – čierny kôň, plavia sa na múdrosti Božej – modrý kôň, získali si strom poznania, vysedeli si nové poznanie – zeleného koňa, žiary zo mňa/teba/ svetlo poznania – zlatý kôň, kráčame za svetlom slova – červeným koňom

Dnešný dátum 29.01.2024 nás posilňuje svetlami múdrosti:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre tvorivosť: ,,tu cár“
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, hľadám v sebe a v blížnom ,,strom poznania, alebo čakám na vajci, čo vysedím/š/ mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou, liečim/š/ sa: ,,Tu cár“, alebo som/si/ kritík – rebel: ,,le ber“ ,ničím/š/ seba a blížnych: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre výber cesty: Strom poznania, alebo Kohút a vajce
 4. 1 x 9. = plavím/š/ sa farbami: otec/biela/, matka/čierna/ na múdrosti Božej /modrá/, pod zeleným stromom /zelená/, so slnkom nad hlavou /zlatá/, hľadám/š/ novú poéziu slova, oheň života /červená/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť