Súvis všetkého

Žijeme na Slovensku v časoch, kde zdravotníctvo je manažérsky prepojené s povinnými prehliadkami, skúsme všetko preto jednoducho prepojiť s Bibliou: so stvorením sveta Genezis, mne to pripadá rovnocenné:

  1. raz za dva roky prevencia u všeobecného lekára: ,,prvý a štvrtý deň stvorenia sveta“, nachádzať a udržiavať vo všetkom svetlo, pri tom rozpoznávať kde sa končí dobrota a začína vykorisťovanie
  2. každý rok prevencia u gynekológa: ,,druhý a piaty deň stvorenia sveta“ učiť sa vo všetkom hľadať plodnosť , lietať myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, slobodne ako vták, tak plávam/š/ vo vode ako ryba
  3. môže ťa raz za rok preventívne prijať do svojich ambulancií stomatológ – zubár: ,,tretí a šiesty deň stvorenia“ – stávam/š/ sa človekom pre svoj diamantový chrup, lebo mám/š/ duchovne zvládnuté dve prevencie pre zdravý Bohom tvorený chrup
  • manažér – ,,mana rež“ – sloboda psychiky a fyziky
  • mana žér – ponižovanie, povyšovanie váh ľudskej dobroty, alebo vykorisťovania, prestala pracovať manna života: si pre mňa len zviera, rob to, čo ti kážem – zneužívaná psychika pre výkon fyziky

Dnešný dátum 06.02.2024 /február/ nám pripomína súvis všetkého, pre zdatný výkon psychiky a fyziky:

  1. 3 x 0. = pevný zákon stvorenia sveta pri brúsení ega, zvládnutými emóciami s detskou zvedavosťou udržiavať si, posvätný oheň diamantového chrupu
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa v Božej pravde váh pri zápalnej obete nespokojnosti a udržania stráže spokojnosti
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života: všetko súvisí so všetkým v rozpätí úcty váh ku každému
  4. 1 x 6. = pre zvládnutie nového pokrokového slova – nápad: každý je manažérom svojho života, kde Božia pravda prúdi mannou – zdravá výživa tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.02.2024, 06. február 2024

Vytlačiť Vytlačiť