Sústredenosť

Sústredenosť pre dotyk v praxi vytvára cit pre rozum, ruky a nohy. Otázka znie: Na čo svoju myseľ sústredíš? Pozrime bližšie na slovo: sús- tre-denosť, napadá ma skrytý význam pre psychiku, aby sme si vo fyzike vytvorili kvalitu života: myšlienkové /psychické/ sústo je dennodenným trením pre vedomý, podvedomý, dedičný, karmický rast, alebo rozpad tvorenia fyziky! Človek žije v súlade štvorca – kríža, statiky, kompasu, ktorý je hormonálnym systémom v tele človeka, ktorý má štyri chlievy pre účtovanie mysle, slov, skutkov, odbornosti: poriadna robota sa chváli sama

Dnešný dátum 29.07.2023 nás posilňuje: Marta /rám ta – kde všade máš statiku rámu života svojej sústredenosti?/

  1. 2 x 0. = pevný základ psychiky pre sústredenie výkonu
  2. 3 x 2. = stíš sa, načítavaním z informačného poľa z každého a zo všetkého čistíš líniu vedomú, podvedomú, karmickú, dedičnú pre fyzický pohyb: pre seba, pre rodinu, pre obec, pre štát, pre národ, pre kontinent planéty Zem v súlade so zákonom Boha Univerzum
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas – pre automatické zhmotňovanie sústredenej žiadosti pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem v súlade Boha Univerzum
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre sústredenie, na čokoľvek sa sústredíš je to tvoja modlitba v komunikácii s Bohom Univerzum pre planétu Zem, kontinent, národ, štát, obec, rodinu, v ktorej žiješ – pohybuješ sa, spevňuješ celok, alebo rozkladáš celok vo svojej genetickej informačnej línii
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, sústredenosť je čistenie trením, zachovať si účtovný štvorec v komunikácii s Bohom Univerzum, kde vytvárame elektrický náboj pre dianie vedomé, podvedomé, karmické, dedičné – pre svoj ľudský rod načítavať informácie zo všetkého a z každého, čo značí: zvládaš psychicky, máš výsledky fyzické, fyzické vyvyšuješ, psychické likviduješ

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť