Štvrtok

Písmená slova štvrtok rozdelíme: ,,štvr – tok“ , štvrť celku má tok magnetickej sily pre koordinovaný pohyb.

  1. myseľ – vietor – zima – sýpka – duchovní vodcovia
  2. slovo – oheň – jar – siať – politickí vodcovia
  3. skutok – voda – leto – pestovať – lekár špecialista
  4. odbornosť – zem – jeseň – žať – advokáti, súdy

Požehnávaním rozdelíme udalosť na štyri celky, aby sme v živote uspeli. Každý z nás je vlastník firiem a to je zodpovednosť, udržať každú situáciu v chode inteligencií, pre vyššie Božie ciele: ,,Ani oko nevidelo, oni ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“, môj osobný pohľad dneška, na túto vetu: ,,Psychikou používame dušu, kde svojou tichosťou hmatateľný rozum, vyzve zamerať informačné pole zrakom, sluchom, čuchom, nájdeme studňu informačného poľa na jazyku, to je známka, že chuť začala pracovať, vrátila hmat – cítime silu v rukách – v nohách, rozum zaznamenal zmenu v informačnom poli.

Dnešný dátum 29.04.2023 nás informuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ ohraničený úsečkou štyroch rohov: aká myseľ, taký skutok, aké slovo, taká odbornosť, človek a všetko sa odráža od informačného poľa blížneho a všetkého
  2. 3 x 2. = stíš sa, daj úctu /sudičky – sú úmyslom človeka/, načítavaš informácie pre seba, rodinu, obec, štát, kontinent, planétu Zem
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko sa vracia k zdroju podľa úmyslu
  4. 1 x 4. = plodnosť života vystihuje veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života – Boh Univerzum nám dal dokonalý zákon prírody, máme dve možnosti: A – zničiť sa, B – rásť

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť