Studňa lúča lásky

Kontrolujem/š/ si studňu lúča lásky: slinu v ústach, pomôžeme si so slovom ,,vlasť“

  • vlasť – vlas ť/vlas myslený ako laser/ /ť – s písmenom ť prehltávame slinu v ústach/

V kanálikoch systémov prúdi vodivá sila sliny v ústach, keď upriamime pozornosť na vznikajúcu, či vzniknutú situáciu takzvaného vlasu, tým sa spájame s dušou – dokonalým internetom pre zrozumiteľné slovo sliny na jazyku, ktoré kontroluje slinu v ústach s písmenom ,,ť“, tak následne vzniká nápad pre skutok – pohyb tela.

Pomôžme si s výberom cirkevných indícií pre plodnosť života, zahryznem/š/ sa so svojím chrupom do tvorivého procesu: slín v ústach:

  • sväté prijímanie – poukázanie na celistvosť situácie – vo všetkom hľadám/š/ celistvosť: A – ,,mier“ – osobnej plodnej tvorivosti, B – ,,vojna“ – osobná neplodnosť – rozpad osobnosti
  • krížová cesta – každý nový pohyb je spojený s užívaním nových kanálikov tela, ktoré spôsobujú krátkodobú bolesť. Pri rozprúdení novej sily s nasledovným stíšením, kontrolujem/š/ výživu liečivej sliny – sily v ústach /dám/š/ sa Ježišovi napiť, z čistého priameho prameňa slín – čistý ukončený celistvý koordinovaný výkon, ktorý sa chváli sám/

Dnešný dátum 04.02.2024 /4. február 2024/ nás vyzýva k plodnosti skutku pre pohyb mysle – práca s vlasom – laser so studňou lúča lásky:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre studňu lúča lásky – stať sa plodným – svojim životom, hľadať a nájsť prietok fyzickej sliny života v spojitosti duše ,,psychike“, pre koordinovaný pohyb tela
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa psychicky pre kontrolu fyziky – čistú slinu v ústach, s nasledovným podaním olympijského výkonu tela
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života: zvládať výkon pôrodu dňa na psychickej a fyzickej úrovni

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.02.2024 /04. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť