Stojíš človek na svojich pevných základoch?

Každý dostal rovnaký základ: „Miluješ svojho blížneho, ako seba samého.“ Prečo? Si jeden veľký živý diamant. Máš fyzické telo – chrám boží pre človeka. Telo človeka sa skladá z buniek. Každé jadro bunky je prepojené s iným človekom. Skrátka len jedno jediné jadro bunky človeka- je riadiaca- osobná ľudská Kráľovná pre bunky. Každý človek je generál svojho tela. Človeku je daná dokonalá originalita. Dar vesmíru pre každého človeka. Riadiť svoj mikro – vesmír, tak ako nad nami pracuje maxi- vesmír. Do buniek je vložená minulosť, prítomnosť, aj budúcnosť. Keď si v minulosti problém riešil, v prítomnej chvíli dostávaš zaslúženú odmenu. Ukazuje sa ti cesta riešenia. Preto v prítomnej chvíli ďakuj za minulosť, odstrihni si magnetickú pupočnú šnúru, aby sa dej stále neopakoval, ale aby si mohol pokrokovo žiť. Stíš sa v prítomnej chvíli, napáliš nový program do mozgu, cez svoju zvedavosť, slovom prosím. Stávaš sa zdravý inteligentný človek. Túto milosť môžeš vyprosiť, aj pre blížnych, aby blížni začali používať zdravý rozum, dokonalý internet- jadro bunky človeka.

Tajomné slová. Nádej. Viera. Láska. Život.

Zoraď tajomstvo kľúčových slov a ich význam. Všetko má svoje tabuľky: Nádej- myseľ. Viera- slovo. Láska- realizovať sa. Život- odovzdávanie úspechov s rutinou života z neobmedzeného časopriestoru. Pripomeňme si hru: človeče nezlosti sa. Je to hra pre štyroch hráčov so štyrmi figúrkami. Každá farba má rovnakú cestu do cieľa. Pri zhode políčka nová figúrka vylúčila protihráča, bez akejkoľvek šance. Ja ponúkam možnosti: 1. Negatívna myseľ resetuje človeku rozum, berie mu zdravie, šťastie, psychickú pohodu. Vytvára človeku diagnózu, až spôsobí človeku smrť. Preto sa stíš, daj si šancu, neprehraj hru svojho života. Stíšením prichádzajú nové nápady, aby štyria tvoji hráči: „Myseľ, slovo, skutok, život,“ so svojimi figúrkami dobehli úspešne do cieľa: „Naplnená myseľ je nádej. Naplnené slovo Je viera. Naplnený skutok je láska. Odovzdaný skutok dáva človeku dych života.“ 2. Stíšenie mysle je reštart človeka, od srdca počuješ tiché slovo prosím, prázdnu neokysličenú krv vymeníš za plnú okysličenú krv. Okysličená krv dáva človeku nové nápady pre život. Človek pracuje s krvou. 3. Stíšenie slov ponúka človeku možnosť, aby prestal slovom manipulovať. Slová nevyvýšiť- neprehrievať si telo, neponížiť- nepodchladzovať si telo. Slovo ti ticho znie, našepkáva ti receptúru. Počuješ slovo zo srdca, ďakuješ za okysličenú krv. Okysličená krv je sila pre prax. Človek sa učí robiť koordinované pohyby, aby sa stal odborníkom v praxi. Skutok nevyvýšiť- neprehriať si telo, neponížiť- nepodchladzovať si telo. Skutok vidieť. Slovo prevedené v praxi. Pravdivé slovo stále čaká na každého z nás, aby sa slovo overovalo v praxi. 4. Naslovovzatý odborník, odovzdáva učenie: -mysľou- telepatiou, pre časy prítomné, minule, budúce. -slovom pre prítomnú chvíľu, aby v budúcnosti mohol napredovať. -skutkom pre časy minulé, prítomné, aj budúce, že na tomto mieste stojí, stála dokonalá inteligentná bytosť. Zanechala za sebou materiálny dôkaz.

Myseľ pracuje s nádejou! Žijeme v kolobehu života. Všetko má svoj celok: čítaj a overuj. Kedy? Nevieš! Je to tvoja Zima života, tvoj sever, aby si použil nádej. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Načo? Prichádza nápad! Je to tvoja Jar života, tvoj východ, použil si vieru. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Prečo? Je čas overiť slovo v praxi! Je to tvoje Leto života, tvoj juh, použiješ lásku. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Začo? Stal si sa naslovovzatým odborníkom! Je to tvoja jeseň života, je to tvoj život, naplnil si poslanie. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky.

Všetko, čo sa ti nepáči, stíš sa, pros, daj si nádej, aby sa informácie z jadra bunky presýpali do rozumu. Užívaj zdravo svoj rozum. Všetko, čo sa ti páči, stíš sa, ďakuj, udržuj si nádej, aby tvoj mozog udržal uložené informácie. Myseľ pracuje s NÁDEJOU. Stíšiš sa, chceš poznať riešenie. Spoznávať riešenie je rásť človeka v inteligentnú bytosť. Jadro jednej bunky má presnú receptúru, odovzdáva program, informácie rozumu. Rozum napaľuje z jadra bunky program. Informáciou sa vyživuje rozum. Ľudovo povedané, rozum sa nasýtil informáciou. Takto sa človek pripravuje pre nové požiadavky pokroku. Kde sa nachádzaš človeče? Myseľ ti kritizuje? Mrzko rozprávaš o sebe, o blížnych? Zanedbal si svoju, alebo blížneho čistotu. Mrzneš ako počítač. Telo si neposilnil. Telo ti oslabne osobnou nezodpovednosťou. Zanedbal si svoje právo nádeje myslieť. Vyvyšuješ? Páliš, ako výbuch v jadrovej elektrárni. Zvýšil si teplotu, tlak. Telo nezvládlo výkon. Telo si oslabil osobnou nezodpovednosťou. Zanedbal si svoje právo pre nádej, ďakovať za zdravú myseľ.

Myseľ pracuje s vierou! Myseľ odovzdáva jazyku informácie! Žijeme v kolobehu života. Všetko má svoj celok: čítaj a overuj. Kedy? Nevieš! Je to tvoja Zima života, tvoj sever, aby si použil nádej. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Načo? Prichádza nápad! Je to tvoja Jar života, tvoj východ, použil si vieru. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Prečo? Je čas overiť slovo v praxi! Je to tvoje Leto života, tvoj juh, použiješ lásku. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Začo? Stal si sa naslovovzatým odborníkom! Je to tvoja jeseň života, je to tvoj život, naplnil si poslanie. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky.

Každé slovo, ktoré sa ti nepáči, stíš sa, pros, obhájiš svoju vieru, aby sa informácie z rozumu presýpali na jazyk. Užívaj svoj zdravý rozum. Príklad: ANNA- začiatok nového. Anka- realizovať sa novým. Anička- mať výsledky, dosiahnuť obdiv svojich blížnych. Každé slovo, ktoré sa ti páči, stíš sa, ďakuj, udržuj si zdravú vieru, aby tvoj mozog udržal uložené informácie. Myseľ pracuje s VIEROU. Stíšiš sa, príde nápad, počuješ riešenie. Spoznávaš riešenie, rastieš v inteligentnú bytosť. Jadro jednej bunky tela, odovzdáva program rozumu. Rozum posúva informácie jazyku. Jazyk s informáciou roztancuje telo. Človek dostal novú silu pre realizovanie sa svojej osobnosti. Slovo obhájilo prítomnú chvíli. Kde sa nachádzaš človeče? Jazyk ti kritizuje? Mrzko rozprávaš o sebe, o blížnych? Zanedbal si svoju, alebo blížneho čistotu? Mrzneš ako počítač. Telo si neposilnil, oslabený si osobnou nezodpovednosťou. Zanedbal si právo viery komunikovať. Zanedbané slovo v prítomnej chvíli. Slovom vyvyšuješ! Páliš, ako výbuch jadrovej elektrárne. Zvýšil si teplotu, tlak. Telo nezvládlo výkon. Telo oslabené osobnou nezodpovednosťou. Zanedbal si právo viery, ďakovať za zdravú myseľ hovoreného slova.

Prax je láska! Jazyk odovzdáva informáciu pre pohyb! Všetko má svoj celok: čítaj a overuj. Kedy? Nevieš! Je to tvoja Zima života, tvoj sever, aby si použil nádej. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Načo? Prichádza nápad! Je to tvoja Jar života, tvoj východ, použil si vieru. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Prečo? Je čas overiť slovo v praxi! Je to tvoje Leto života, tvoj juh, použiješ lásku. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Začo? Stal si sa naslovovzatým odborníkom! Je to tvoja jeseň života, je to tvoj život, naplnil si poslanie. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Každý pohyb, čo sa ti nepáči, stíš sa, pros, svojim dotykom obhájiš svoju lásku. Padajú ti informácie z rozumu na jazyk. Jazyk roztancuje vlastné telo, alebo roztancuješ telo svojich blížnych. Pohyb voláme skutkom, skutok je láska. Užívaj svoj zdravý rozum. Každý pohyb, čo sa ti páči, stíš sa, ďakuj že smieš praxovať, aby si obhájil lásku. Udržuj si zdravý pohyb svojho tela, aby tvoj mozog udržal zdravo uložené informácie dosiahnutia lásky. Pracuješ s mysľou, ktorá ti dáva nádej, informácie rozumu padajú na jazyk, ktoré posilňujú tvoju vieru. Jazyk, slovo počuté v mysli, alebo povedané slovo nahlas pracuje s telom. Telo je vďačné za vytvorenú LÁSKU zručného, koordinovaného pohybu. V zdravom tele, prebýva zdravý duch. Stávaš sa inteligentnou bytosťou. Jadro jednej bunky odovzdáva program rozumu a rozum posúva informácie jazyku. Jazyk podľa informácie roztancoval telo. Človek vytvoril priestor pre novú silu, aby človek napredoval. Kde sa nachádzaš človeče? Jazyk ti kritizuje? Mrzko rozprávaš o sebe o blížnych? Zanedbal si svoju, alebo blížneho čistotu. Mrzneš ako počítač. Telo ti zoslablo. Telo si oslabil osobnou nezodpovednosťou. Zanedbal si právo lásky trénovať. Tvoje právo poslania lásky znie: „Nájdeš slovo- nápad, s láskou preveríš slovo, obhájiš slovo praxou, aby si zanechal za sebou v istej chvíli receptúru. “Tak svojim blížnym postavíš most pokroku: „Nevedomého človeka, premeníš na vedomého človeka.“ Skutok vyvyšuješ! Páliš sa, vybuchneš ako jadrová elektráreň. Zvýšil si teplotu, tlak. Telo už nezvláda výkon. Telo si oslabil osobnou nezodpovednosťou. Zanedbal si právo lásky, ďakovať za výkon zdravej mysle.

Čas, odovzdáva informáciu z neobmedzeného časopriestoru, pre rajský život žitý na zemi! Všetko má svoj celok: čítaj a overuj. Kedy? Nevieš! Je to tvoja Zima života, tvoj sever, aby si použil nádej. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Načo? Prichádza nápad! Je to tvoja Jar života, tvoj východ, použil si vieru. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Prečo? Je čas overiť slovo v praxi! Je to tvoje Leto života, tvoj juh, použiješ lásku. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky. Začo? Stal si sa naslovovzatým odborníkom! Je to tvoja jeseň života, je to tvoj život, naplnil si poslanie. Stojíš v prítomnej chvíli na krížnych cestách na jadre bunky.

Všetko, čo sa ti nepáči, stíš sa, pros, obhájiš svoj život žitý s láskou tu na zemi pre časy minulé, prítomné, budúce. Prichádzajú ti informácie z jadra bunky do rozumu. Z rozumu na jazyk. Vlastný jazyk roztancuje telo majiteľa, alebo telo blížnych. Informácie z buniek sú prístupné každému človeku, ktorý úprimne prosí. Užívaj svoj zdravý rozum, pre jadrový pohyb buniek. Si osobný dokonalý počítač. Všetko, čo sa ti páči, stíš sa, ďakuj, udržuj si zdravý životný štýl svojho tela. aby tvoj mozog udržal tvorivé informácie detailu pre úspešný celok. Používaš dušu, ktorá sa skladá zo všetkých ľudí sveta, tvorí jeden celok, kde je stály čas teraz. Použiješ svoju myseľ, ktorá ti dáva nádej, informácie rozumu padajú na jazyk, tvoria ti tvoju osobnú vieru. Jazyk, slovo počuté v mysli, alebo hovorené slovo spracuje, roztancuje telo, ktoré je vďačné opojené LÁSKOU, pekným koordinovaným pohybom. V zdravom tele, prebýva zdravý duch. Stal si sa inteligentnou bytosťou. Človek získal novú silu pre svoj a blížneho vývoj. Kde sa nachádzaš človeče? Telo ti vypovedalo- nepracuje? Mrzko si rozprával o sebe o blížnych? Zanedbal si svoju, alebo blížneho čistotu. Mrzneš ako počítač. Telo sa ti zmenilo na kameň. Je neovládateľné, oslabené osobnou nezodpovednosťou. Zanedbal si právo života: myslieť, rozprávať, trénovať, žiť s láskou pre neobmedzený čas. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, zanedbával si žitú prítomnú svoju chvíľu. Telo ti vypovedalo pre chválený skutok? Vyvýšil si! Páliš sa, vybuchuješ, ako v pokazenej jadrovej elektrárni. Zvýšil si teplotu, tlak. Telo nedáva výkon. Telo si oslabil osobnou nezodpovednosťou. Zanedbal si právo života, ďakovať za výkon zdravej mysle, rozumieť slovu.

S pozdravom a úctou Matejová

V Bardejove 12.08.2019— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť