Štedrosť v človeku

Človek má štedrosť Božiu vloženú v srdci, ktorá je knižnicou uloženou pre vyrovnaný tlak, hovorí veta: Tvoje áno nech je áno, tvoje nie, nech je nie

 1. Neponižuj: To čo sa ti nepáči, si v srdci neokysličenej komore, stíš sa, hľadaj možnosti spracovania svojho ega napojenia sa na informačný kanál – použiješ ôsmy vír života, spájaš sa s Univerzum, nastavíš si správny tlak, pre podtlak krvi pre danú situáciu, tým objímaš vesmír slobodnou vôľou pre posilnenie psychiky a fyziky prvýkrát – si ľadoborcom /viď rozpis obrázka zo včerajšia/
 2. Nepovyšuj: To čo sa ti páči, si v srdci okysličenej komore, stíš sa, hľadaj možnosti spracovania svojho ega napojenia sa na informačný kanál – použiješ ôsmy vír života, spájaš sa s Univerzum, nastavíš si správny tlak krvi pre danú situáciu, tým objímaš vesmír slobodnou vôľou pre posilnenie psychiky a fyziky druhýkrát pracuješ s horúcou lávou života /viď rozpis obrázka zo včerajšia/
 3. Keď si zvládol prosiť a ďakovať, si napojený na šesť – cípu hviezdu: vír pre srdce, tenké črevo zasahuje priamo siedmu korunnou čakrou, stíš sa, treba sa ukotviť
 4. Ukotvíš sa pomalým tichým dychom, si napojený na šesť – cípu hviezdu: vír pre pľúca, hrubé črevo priamo zasahuje koreň v nultej čakre, tak následne zachytíš zvuk – počuješ informačné pole hovoriť
 5. Štedrý deň človeka, je v poznaní plaziaceho sa hada, ktorý má svoj vlastný vír a podmienky poznávania pre rozviazanie jazyka
 6. Štedrý jazyk je komínom – schodmi do neba s presnými informáciami načítaných z informačného poľa, jeho vír je ukotvený v koreni v nultej čakre
 7. Slovo sa overuje praxou, informačné pole víru si otvára štvrtú srdcovú čakru, ktorá s láskou vychytá a nachádza skryté vady a nájde nové možnosti riešenia
 8. plaziaci sa had, vždy nám ukazuje ako sa lomí tma – staň sa ľadoborcom, ako sa lomí svetlo – stať sa láskavým tavičom horúcej lávy pre deti raja na planéte Zem

Dnešný dátum 24.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = stíš sa, myseľ a jazyk ukotvíš v koreňovej nultej čakre
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, hľadaj možností, otváraš si tretiu čakru, ktorá ti dovolí objať celý vesmír a tým posilniť psychiku a fyziku
 3. 5 x 2. = stíš sa, vždy tu je noc – tajomstvo, deň – štedrosť dňa
 4. 1 x 4. = pre plodnosť šťastia na planéte Zem

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 12 – vyššie Ja v rutine života, ktoré je aktivované pod mikroskopom, ako si /ne/hľadal možnosti – ôsmy vír objatia Univerzum
 2. 20-14=6 – /ne/máš víziu /ne/vidíš slovo tvorivosti
 3. 22-14=8-7=1 – /ne/pracuješ s blanou kvetu života
 4. 24-14=10-7=3 – /ne/máš čerstvú zrelú bunku života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť