Statické svetlo prejavu

Keď hovoríme o statickom svetle prejavu, hovoríme o tunely, o Božej pravde. Potrebujeme otvárať a zatvárať tunel – zvierač. Hľadám/š/ prostredníka ku svetlu: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou osem čísel úcty, ktoré otvárajú bránu ku vše vedomostiam – dokonalého internetu:

 1. som/si/ Božím dieťaťom
 2. stíšim/š/ sa
 3. dávam/š/ všetkému čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova ,,nápad“
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre kraľovanie /13/: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou

Osem fráz pre hit dňa, kde sa striedajú emócie pri hľadaní prostredníkov svetla, tým úprimne klopeme na Božie svetlo tunela, ako na vodovodný kohútik. Počíta sa každá spracovaná kvapka ,,pros a ďakuj“ za svetlo prechodu tunelom. Ináč ti kvapká kohútik – máš vinníka, berie životné svetlo. Tu už hovoríme o dychu, kde svoju továreň ,,telo“ čistíme čuchom – pľúcami, hrubým črevom, prvkom kov – prietok energie s úmyslom pri šoférovaní: ,,Pros a ďakuj“ za hit chvíle, za hit dňa. ,,Bože, ďakujem, že smiem klopať na tvoje čisté svetlo rozpoznávajúc hmatateľné chute vôni“. Tak získavam/š/ zdravé orgány tela, práca s fontánami času pre obnovu buniek.

Čo získam/š/ na konci tunela: sedem čísel – sedem fráz Božieho daru pre funkčné orgány tela:

 1. /8/ – zákazka života, čuch – pľúca, hrubé črevo, prvok kov
 2. /9/ – múdrosť života, sluch – obličky, hrubé črevo, prvok voda
 3. /10 a 11/ vytrvalosť pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života, zrak – pečeň, žlčník, prvok drevo – strom a zem
 4. /10 a 12/ – vytrvalé vyššie Ja v rutine života, žalúdok, pankreas, slezina, rozum – um, prvok zem s vyšším Ja svetla rozumu
 5. /11 a 13/ – kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, hmat – srdce, tenké črevo, prvok oheň
 6. /14/ – sloboda psychiky a fyziky, jadro – obetný stôl pre vytvorenie svetla poznania pre všetko

Dnešný dátum 17.04.2024 nám pripomína tunel dychu, kde si otváram/š/ oheň svetla poznania:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre spracovanie hitu dňa, otváranie brány ku vše vedomostiam
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom so zákazkou života obnovovania buniek s detskou zvedavosťou: ,,toto je hitom chvíle, toto je hitom dňa“, vo všetkom hľadám/š/ a nachádzam/š/ Božiu múdrosť
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, vedomé psychicky čítam/š/ slovo Božie, ktoré žije sedem dní v týždni /meniace sa štyri fázy mesiaca po siedmych dňoch/
 4. 2 x 4. = pre plodnosť života, detská zvedavosť je plodnosťou. Nedočkavosť a nárokovanie je nezrelosťou celistvosti otvárania a zatvárania Božieho tunela
 5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, kde hit sa načítava pri nespokojnosti stíšením sa, stávame sa Božími deťmi a tak sa chvíľa stáva priaznivou, dotýka sa hitu ohňa svetla poznania, kde sa ježia chlpy na tele, voláme to žitá charizmatická chvíľa.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť