Štartujeme jasnozmyselnosť /1/

Dnes trénujeme so svojím egom v prvej lekcii, aby sme spracovali bolesť. Dajme si otázku: ,,Ako ďaleko púšťame svoju bolesť?“ Odpoveď: ,,Tak ďaleko, ako a kde hľadáme vinu v sebe, alebo v blížnom.“

Kedy prichádza bolesť? Bolesť prichádza, keď sme sebe, alebo blížnym hatili cestu jasnozmyslov, preto odpúšťajme sebe a hľadajme v sebe cit dokonalého pohybu.

Poďme sa liečiť cez svojich blížnych: čo praješ v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti druhým, praješ sebe. Prajme sebe aj blížnym spokojnosť, otvárame si úspešnú jasnozmyselnosť pre zdravý chod orgánov tela.

Prvá lekcia Manuál života: prvá čakra červenej farby, hviezda Slnko, dokonalosť, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – podstatné mená, prvý Boží príkaz: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal – psychika – duša – Adam

Obrázky a články: /pozri 22.11.2020 informačná tabuľa človeka/

Učíme sa užívať zrkadlo života: psychika modeluje fyziku:

Ego človeka cvičí: ,,zlý – dobrý“ miesto slov ,,začiatok a koniec“ olympiády brúsenia ega svojich zmyslov pre zdarný kolobeh života:myseľ – zima – noc

slovo – jar – ráno

skutok – leto – deň

odbornosť – jeseň – večer

Fyzika /14/ – telo – Eva – chrám Boží:

 1. hmat a chuť vytvárajú priestor pre: čuch, sluch, zrak
 2. chuť a čuch vytvárajú priestor pre: sluchu, zraku, hmatu
 3. čuch a sluch vytvárajú priestor pre: zraku, hmatu, chute
 4. sluch a zrak vytvárajú priestor pre: hmatu, chute, čuchu
 5. zrak a hmat vytvárajú priestor pre: chute, čuchu, sluchu
 6. zmysli fyziky sú v plnej aktivite

Brúsime jasnozmysly podľa hore uvedeného obrázka: navíjanie motorov pre fyziku – telo – Eva – chrám Boží:

 1. krok myseľ: čuch pracuje so sluchom, pripravuje zraku tanec života
 2. krok slovo: sluch pracuje so zrakom pre hmat, ktorý napomína: ,,Tvoje slovo sa zhmotňuje v skutok, je to cit hmatu odbornosti koordinovaného pohybu.“
 3. krok skutok: zrak pracuje s hmatom, štartuje chuťové poháriky
 4. krok skutok – odbornosť: hmat pracuje s chuťovými pohárikmi a čuchovou navigáciou
 5. krok odbornosť: chuť pracuje s čuchom počúva sluchom chuťové poháriky a čuchovú navigáciu
 6. krok zdravého aktívneho jadra

Psychika /14/ – duša – Adam – mesiac Zeme človeka

 1. zrak a sluch dávajú čistý priestor pre: čuch, chuť, hmat
 2. sluch a čuch dávajú čistý priestor pre: chuť, hmat, zrak
 3. čuch a chuť dávajú čistý priestor pre: hmat, zrak, sluch
 4. chuť a hmat dávajú čistý priestor pre: zrak, sluch, čuch
 5. hmat a zrak dávajú čistý priestor pre: sluch, čuch, chuť
 6. pokojná psychika, vždy pripravená pre fyziku

Materiál pre samoukov:

Každý mieša nápoj múdrosti pre jasnozmyslové znalosti od ranného detstva po prítomnú chvíľu. Vždy má právo v prítomnej chvíli zamyslieť sa, uvedomením si, že kritika blokuje ego, jasnozmyslové rozpoznávanie. Detská zvedavosť otvára jasnozmyslové rozpoznávanie vrátenie sa v čase, detskou prirodzenou čistotou odstraňuje chyby minulosti v prítomnej chvíli, aby budúcnosť zdravo rodila činy človeka.

Dnes nás posilňuje dnešný dátum čísel:

 1. 1 x 0. = pevný základ života
 2. 3 x 1. = si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobností hľadaj/
 3. 3 x 2. = stíš sa, pre úspešné použitie jasnozmyslov
 4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad

Plaziaci had nás napomína:

 1. 16 – planéta Merkúr tvorivosť – druhý Boží príkaz: ,,Nevezmeš meno Božie nadarmo“: A: tvoríš si čestnosťou liek B: alebo si zmanipulovaný blížnymi, svojou podlosťou, alebo podlosťou blížnych tvoríš si jed, pracuješ s gramatikou Slovenského, alebo Českého jazyka, čo sú to prídavné mená v čom chceš pridať/
 2. 11 – úspešné zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 3. 20 – úspešné videnie diela zákazky Univerzum
 4. 22 – blana kvetu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.11.2022

Konzultanti: Iveta Pavelová, Emilia Bražinová, Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť