Štart a cieľ

Štartujeme do nového roku 2024, kde sa otvára nová doba, cieľom je poznávať sám seba, cez blížneho – rozpoznávať domácnosť – život s láskou – spracovať vnútorné bolesti – radosti. Emócie nazveme Čiernym Petrom – zlodejom, ktorý obracia kabát ,,všetko je použité proti psychike a fyzike“– divokosť energií

  • štartujeme, sme na nule, v nultej lekcii v kolobehu života poznávania, za dolnou hranicou EKG, ide o zamrznutú vodu tlaku slobody psychiky a fyziky pre rozhovory s Bohom Univerzum
  • cieľ, sme v plnej rýchlosti poznania v kolobehu života, za hornou hranicou EKG, ide o oheň tlaku slobody psychiky a fyziky pre rozhovory s Bohom Univerzum
  • slovo overujeme v praxi, pre harmóniu života ku komukoľvek, ku čomukoľvek, kamkoľvek … všetko má štart a cieľ – krotiteľa pre svoju vnútornú domácnosť ,,slobodu psychiky a fyziky“

Dnešný dátum 02.01.2024 nám pripomína novú dobu – boj Čierneho Petra – zlodeja, ktorý obracia kabát pre divokosť nespracovaných energií: vedomých, podvedomých, karmických, dedičných

  1. 3 x 0. = pevný základ nultej lekcii v päť – cípej hviezde, kde sa nachádza večný tanec života, na každom je: dovoliť si ju skrotiť v prvej, druhej a tretej lekcii a tak sa dostať do štvrtej lekcii – srdcovej čakry, …
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre duchovné trenie s blížnymi, tak získavať váhy – harmóniu života ,,nikto nie je viac, ani menej“, nespokojnosť je materiál pre napredovanie – spodná hranica EKG – rozmraziť zamrznuté vody, spokojnosť je spracovaný materiál – horná hranica EKG – rozdávať Betlehemské svetlo ,,skúsenosti“
  3. 3 x 2. = stíšim/š/sa, A – pre štart – rozmraziť tlak vody pre slobodu psychiky a fyziky, stať sa krotiteľom poznávania a vychytania nového, B – pre cieľ – udržať oheň tlaku pre slobodu psychiky a fyziky, byť otcom poznania pre vždy ťarchavú matku – prichádza nová chvíľa – nový deň poznania pre deti raja – ,,novej Jari“
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života – bohatý ,,ob ha tý“, A – ob – uvedomenie, B – Ha ma dvojaký význam: 1. hluchotu – spodnú hranicu EKG, 2 – krik – hornú hranicu EKG charizmatických chvíľ života v čomkoľvek … Čo je charizmatická chvíľa? vyvrcholenie energií, jedno v ktorej oblasti života, v akej profesii sa pohybujem/š/, A – rozpoznávať domácnosť – život s láskou – spracováva vnútorné bolesti – radosti /ťarchavosť matky/, B – rozpoznať divokosť – život s túžbou po láske – nespracováva bolesti, radosti, obracia kabát – čo je dnu, vyráža, vylezie von /nefunkčná továreň pre výkon/ – nespracovaná nespokojnosť – materiál pokroku, ničí psychiku a fyziku – telo – chrám Boží /odrazí sa ako hrach od steny/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť