Starosti – radosti

  • starosti – prvé kolo olympiády – výroba kyslíka s vnútorným organizmom
  • radosti – druhé kolo olympiády – udržanie kyslíka vo vnútornom organizme

Náročné skúšky vkročenia do novej doby sú zmeny obhájiť v sebe vnútornú vieru v dokonalosť – štartér v živočíšnej ríši obhájiť prvé a následne druhé kolo olympiády – cieľ človeka v putovaní cez zvieraciu živočíšnu ríšu.

Diskvalifikovaný:

  • kritika – zlomený čarovný prútik – /zradený lúč lásky/
  • pýcha – celebrita – prehriatý čarovný prútik /zhorený lúč lásky – spálené svetlo lásky/

Disciplína: pros a ďakuj – pochod – prechod zvieracou ríšou /tŕňový horiaci ker – ,,pane tu som, načúvam/š/“/

Dnešný dátum 05.01.2024 nás posilňuje život v rytme olympiády

  1. 3 x 0. = pevný základ výživy s posvätným ohňom, pre výrobu a udržanie kyslíka v tele – chráme Božom
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom s poslaním, hľadania a nájdenia Božskej dokonalosti pre výrobu a udržanie kyslíka
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa v prítomnom okamihu pre vstup a udržanie zóny dokonalého tvorenia pre pohyb tela – chrámu Božieho
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, každá chvíľa je výzvou – kontrola vedomia – platím/š/ keš – hrám/š/ o vnútorný prúd kyslíka v tele – chráme Božom
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, s blížnym/i/ spájame telepaticky lúč lásky /smolou je kritika – zanedbaná detská zvedavosť pre deti Božie/ pre zapálenie posvätného ohňa /miluj svojho blížneho, ako seba samého/ pre výrobu a udržanie vnútorného kyslíka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť