Staň sa zlatou priadkou

Čo je materiálom priadky človeka? Materiálom priadky človeka je emócia Nie, aby si našiel emóciu Áno. Spracuj v sebe nespokojnosť, najprv prijmeme emóciu Nie – ohraničíme v sebe zamorené územie, tak spracuješ slová vytrhnuté z kontextu, ktoré tvoria strach, obavy, výčitky… . Necháme tomu čas, aby sa zamorené územie vyčistilo. Zamorené územie vyčistíme mysľou, slovami, čistíme psychiku: „Všetko, aj toto má naslovovzatého odborníka.“ Denne si to opakujeme, pri tom pomaly dýchame, veľakrát stačí tri výdychy a tri nádychy, alebo minútou ticha, aby sme sa dostali von zo svojho bludiska. Keď nevidíme výsledok, sadneme si pred zrkadlo, pomaly sa nadýchneš a pomaly vydýchneš, pozeráš si na koreň nosa. Nos má špičku a koreň. Vieš čo je špička, tak nájdeš aj koreň nosa. Venuješ tomu dennodenne pätnásť minút. Nahlas opakuješ, aj toto má naslovovzatého odborníka. Dennodenne to opakuješ za sto dní. Výdychom brániš, aby ti zlaté mince – bohatstvo, nepadali na zem, ale zostávali ti ako liek pre telo. Nádychom dostávaš zlaté mince z univerza. Tak zvládaš prvý bod svojho kríža. Myseľ. Vypustil si zatvoreného džina zo svojej uzatvorenej fľaši – duši. Vyriešiť svoju myseľ, znamená zvládať dych života. Máš čistý vzduch.
Máš pozitívnu myseľ, nachádzaš správne slová. Máš posvätný oheň. Môžeš rozumne rozkázať svojmu džinovi. Z pozitívnych slov, prichádza množstvo nových nápadov. Realizuješ svoje nápady? Získaš posvätenú vodu. Tvoj zázračný džin sa prejavil v tebe. Učenie odovzdáš svojim blížnym, aby tvoji blížni napredovali míľovými krokmi? Získal si zasnúbenú zem. Získal si zdravé telo. Energiu duše transformovanú do tela. Skutok sa počíta až vtedy, keď druhí to urobia tak dobré ako Ty, alebo stavajú na tvojich základoch. Tvoja myšlienka rozkvitá, aby si zberal nové plody života.
Každý v sebe má zlatú priadku, pradieš zlaté nite cez svoj dych, nútiš sa pozitívne myslieť, aby si získal niť života. Niť života voláme receptúrou, návodom na použitie. Užívaš večnosť- naslovovzatého odborníka – jeho receptúru, pre čas prítomný, minulý, budúci. Berieš svoj kríž na svoje plece. Tentokrát sme spojili slovné spojenie kríža: myseľ- vzduch. Slovo – oheň. Skutok – voda. Učiteľ remesla – zem. Pridali sme rozprávku Aladinova lampa. Všetko staré neriešené v mysli pohlaď, aby si užil džina – energiu duše. Nauč sa so svojim džinom spolupracovať. Spolupracuješ s dušou, motorom pre telo.

Si pánom svojho dychu. Nastav svoju myseľ- liečivo, hľadaj vždy naslovovzatého odborníka, aby aj ty sám v niečom vynikal a stal sa večným – naslovovzatým odborníkom. Naslovovzatý odborník si až vtedy, keď so svojimi blížnymi bojuješ o umelecké dielo – slovo prevedené v praxi. Tak sa stávaš pre časy minulé, prítomné, budúce naslovovzatým odborníkom – zlatá priadka večnosti. V pokore ďakuj za každú trofej, kde si uspel a koľko remesiel zvládaš, toľkokrát si zlatou priadkou pre večnosť.
Ďakuj, udržiavaj v sebe zdravý nádych. Pros, udržiavaj v sebe zdravý výdych. Je to tvoja priadza na tvojom kolovrátku – kolobehu života.

V Bardejove 28.12.2018

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť