Štafeta srdca

Štafetou srdca sú zvládnuté indície kriminálneho psychického a fyzického teroru, vo všetkom hľadať a nájsť velebenie, po všetky dni života:

  1. emóciou Nie podchladzujem/š/ systém diania na psychickej, alebo na fyzickej úrovni, štafeta bunky sa nedotkne srdca Bioohňa
  2. emóciou Áno spálim/š/ systém diania na psychickej, alebo na fyzickej úrovni, štafeta bunky spáli bunku Bioohňom

Štafeta je rozložená do štyroch častí:

  1. odbornosť: A – prosím/š/ stať sa Božím dieťaťom – prijať Boží systém s Bioohňom, B – ďakujem/š/, som/si/ Božím dieťaťom – udržať v sebe Boží systém s Bioohňom
  2. myseľ: A – prosíš o dych vonných olejov, B – ďakujem/š/ za dych vonných olejov
  3. slovo: A – prosím/š/ o silu na jazyku – piť gumidžús – mannu života pre pohyb, B – ďakujem/š/ za slinu na jazyku – pitia gumidžusu – manny života pre pohyb
  4. skutok: A – prosím/š/ o drahé vzácne mastičky pohybu tela, B – ďakujem/š/ za drahé vzácne mastičky pohybu tela

Dnešný dátum 23.10.2023 nás posilňuje štafeta srdca: zvládať v sebe teroristu a nachádzať v sebe velebnosť života

  1. 2 x 0. = pevný základ štafety srdca, tenkého čreva – hmat: A – pre odbornosť – žalúdok, pankreas, slezina – chuť, B – pre myseľ – pľúca, hrubé črevo – čuch, C – pre slovo – obličky, močový mechúr – sluch, D – pre skutok – pečeň, žlčník – zrak
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, zvládam/š/ v sebe teroristu Bioohňom a tak následne velebím/š/ dni života s Bioohňom
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, rešpektujem/š/ štafetu srdca Bioohňa pre prijímanie a odovzdávanie pochodne: A – vonných olejov v mysli dychu, B – gumidžúsu – manny života v slove, C – vzácnych mastičiek tela pre skutok, D – prosím/š/ o prijatie odbornosti, ďakujem/š/ za odovzdávanie odbornosti
  4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, tak následne štafeta vitálne vyživuje, alebo vyhostí Bioohňom všetky orgány tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vo Vlkovej: 23.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť