Srdce na dlani je inteligencia – tvár sfingy

Včera sme si hmatateľne uchopili vnútro srdca podľa predlohy sfingy, dnes si uchopíme srdce vonkajšou energiou. Všimnime si zrkadlový efekt tvorcu Boha Univerzum, všetko súvisí s tabuľkami, zopakujme si ich nanovo, aby sme si uchopili vonkajšok orgánov v tele, všetko sa spúšťa v srdci. Predlohou dnešného článku je planéta Zem – glóbus v šesť – cípej hviezde, obrázok dole pod článkom:

 1. vonkajšia energia oči sfingy, ovláda vonkajší obal /pečeň žlčník/, ktorou je Matka planéty Zem: rozprestrela v človeku kontinent Európa, tu srdce pracuje s dutou žilou – emócia nie a aortou – emócia áno
 2. vonkajšia energia nos sfingy, ovláda vonkajší obal /pľúca, hrubé črevo/, ktorou je Matka planéty Zem: rozprestrela v človeku kontinent Ázia, tu srdce pracuje s predsieňami
 3. vonkajšia energia uši sfingy, ovláda vonkajší obal /obličky, močový mechúr/, ktorou je Matka planéty Zem: rozprestrela v človeku kontinent Amerika, tu srdce pracuje s chlopňami
 4. vonkajšia energia vejár uší sfingy, ovláda vonkajší obal /sprievodné svetlo rozumu/, ktorou je Matka planéty Zem: rozprestrela v človeku kontinent Severný pól, tu srdce pracuje s komorami
 5. vonkajšia energia ústa sfingy, ovláda vonkajší obal /srdce, tenké črevo/, ktorou je Matka planéty Zem: rozprestrela v človeku kontinent Afrika, tu pľúca, hrubé črevo pracujú s pľúcnymi kapilárami
 6. vonkajšia energia laby sfingy je znázornený cit, živej chuti, ovláda vonkajší obal /žalúdok, pankreas, slezina/, ktorou je Matka planéty Zem: rozprestrela v človeku kontinent: Austrália, tu pľúca pracujú so štyrmi pľúcnymi žilami
 7. vonkajší vzhľad energie jadra sfingy je hojnosť plodnosti života, ktorou je Matka planéty Zem: rozprestrela v človeku kontinent Južný pól, tu jadro zaznamená poriadok Božieho diela
Vieš, ktorá je to lekcia? Čakra? Energia sily prúdiac v piatej čakre, mať hlavu na krku.

Dnešný dátum 12.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 12. = vyššie Ja v rutine života
 3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum
 4. 1 x 22. = blana kvetu života

Vyššie Ja v rutine života je vytrvalosťou vidieť dielo Boha Univerzum, blanu kvetu života.

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“

 1. cez prvý Boží príkaz: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa (dušu), aby si sa im klaňal, pre porovnanie s prvou čakrou: dokonalosť /Slnko/
 2. cez druhý Boží príkaz: Nevezmeš meno Božie nadarmo, pre porovnanie s druhou čakrou: tvorivosť /Merkúr/
 3. cez tretí Boží príkaz: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil, pre porovnanie s treťou čakrou: možnosti /Venuša/
 4. cez štvrtý Boží príkaz: Cti otca svojho i matku svoju, pre porovnanie v štvrtej čakre máme autosugesciu: prijímaš slovo otca z duše, je to tvoj internet slova, pre realizáciu skutku matky hmoty života /Zem/
 5. cez piaty Boží príkaz: Nezabiješ, pre porovnanie v piatej čakre máme autosugesciu: počuješ Boha Univerzum /Mars/
 6. cez šiesty Boží príkaz: Nezosmilníš, pre porovnanie v šiestej čakre máme autosugesciu: vidíš dielo Boha Univerzum /Jupiter/
 7. cez siedmy Boží príkaz: Nepokradneš, pre porovnanie v siedmej čakre máme autosugesciu: rozum spolupracuje s dušou /Saturn/
 8. cez ôsmy Boží príkaz: Nepreriekneš krivého svedectva, proti blížnemu svojmu, pre porovnanie v prvej časti aury máme autosugesciu: blana, kvet života /Urán/
 9. cez deviaty Boží príkaz: Nepožiadaš manželku blížneho svojho, pre porovnanie v druhej časti aury máme autosugesciu: škrupina plodu života /Neptún/
 10. cez desiaty Boží príkaz: Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je, pre porovnanie v tretej časti aury máme autosugesciu: čerstvosť zrelosti života /Pluto/

Vidíme a počujeme v sebe otca – sprievodné slovo mysle a matku prevedený skutok.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.10.2022

Konzultanti: Iveta Pavelová, Emília Bražinová, Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť