Tajomstvo krížnych ciest srdca

Dnes sa mi snívalo o zube hornej pravej osmičky – zub múdrosti, kde je zaradená dvojica orgánov: srdce, tenké črevo. Bola tam veľká diera, v ktorej bola kalná tekutina. Moja vízia ma hneď zaviedla na krížne cesty, kde človek obhajuje a udržiava poslanie v prítomnej chvíli: ,,statiku – kríž“.

  1. Prvá časť srdca má úlohu privítať neokysličenú krv, obsluha je v kvalite majiteľa mysle, sám vidíš a počuješ akú máš uvítaciu sieň, voláme ju pravá predsieň – čakáreň na kyslík: ,,vzduch“ – pre pochopenie Božej pravdy múdrosti. Každý zdravý človek v sebe nosí prirodzenú detskú zvedavosť, tým následne posilňuje svoju myseľ. Vieš, čo vo svojom živote hľadáš? Hľadáš Božiu pravdu? Máš zdravú pravú predsieň.
  2. Druhá časť srdca má úlohu obslúžiť krv podľa jeho predstáv, tu je všetko digitálne zaznamenané pre tvoj rast – detská zvedavosť pokroku, ale aj pre rozklad – kritiku kohokoľvek a čohokoľvek, tu si sám sebe pánom, hoci je to horná osmička – ,,tam Ty Bože hore – vyjadrená nespokojnosť človeka“. Sám vidíš a počuješ svoju informačnú miestnosť, ktorá podlieha tvojmu slovu, voláme ju pravá komora – digitálna miestnosť, o čo si poprosil, poďakoval, to podporuje tvoj rast vývoja, ale je zaznamenaná aj tvoja nechuť, odmietanie… tvoje zlyhanie a nerešpektovanie detskej zvedavosti, pre pokrok Božích detí. Zvedavosť je ,,oheň slova Božej pravdy“. Vieš, aké slová v sebe nosíš? Vystihujú kvalitu Božej pravdy? Máš zdravú pravú komoru.
  3. Tretia časť srdca má úlohu odovzdávať silu telu, pre koordinovaný pohyb tela, sám vidíš a počuješ svoju tretiu sieň, ktorá podlieha tvojmu skutku, voláme ju ľavá komora pre ,,prvok posvätnej vody“ tvorivej sily človeka. Každý v sebe nosí túžbu koordinovane sa hýbať. Čo všetko si sa učil? Vytrval si v učení? Sú tvoje konania výsledkami Božej pravdy? Máš zdravú ľavú komoru.
  4. Štvrtá časť srdca má úlohu odovzdávať silu pre učenie blížnym, sám vidíš a počuješ štvrtú sieň, ktorá podlieha tvojmu učeniu, voláme ju ľavá predsieň pre ,,prvok zasnúbenej zeme“ tvojej odovzdanej sily do pripravených sýpok. Každý v sebe nosí túžbu, mať dobrého učiteľa. Akých učiteľov života si stretol? Môžeš sa o nich celoživotne oprieť? Všetkému raz príde večer. Sú to fyzickí alebo telepatickí učitelia? Odborní, kvalitní učitelia vedia komunikovať s Bohom Univerzum pre svoj pokrokový koordinovaný rast a rast svojich blížnych.

Chráň, opatruj svoje srdce, srdcové zuby – zuby múdrosti máme štyri, ale srdce na posilňovanie mysle, slova, skutku a odbornosti iba jedno, sedem dní v týždni rieš svoje problémy, blížnym požehnávaj, tak následne obhájiš pevnú statiku – kríž, krížne cesty srdca, tak máš funkčný dokonalý internet – spojenie s Bohom Univerzum, vždy pôjde o čistotu srdca človeka pre novú Diamantovú dobu.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 27.10.2021

Vytlačiť Vytlačiť