Srdce a rozum

Zopni svoje ruky k modlitbe, aby si zvládal svoje emócie. Koľkokrát úprimne stískaš svoje ruky! Stále pred očami vidíš svoje živé srdce! Vidíš vývody svojho srdca. Svoje palce na rukách.

Prosíš, aby sa srdce naplnilo s neokysličenou krvou, predkladáš svojmu srdcu svoj problém, aby rozum dostal nápad.

Ďakuješ, aby sa srdce vyprázdnilo s okysličenou krvou, vidíš skákať svoje srdce, vyriešenú zákazku života, svoj rozum si okysličil.

Držíš pevne srdce vo svojich rukách, kým ti slúži dych života. Používaj rozum, pros a ďakuj pracuješ so svojou krvou, kým ti slúži dych života.

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť