Spravodlivosť osudu

Všade číha spravodlivosť k otváraniu a zatváraniu dverí k pokroku, alebo k zániku, dôležitý je úmysel človeka doby, hľadať a nachádzať česť slova premeneného v zhmotnený skutok. Vo svojom vnútri vedieť rozpáliť oheň plodnosti slnka v rukách a na nohách, mať chladič mesiac v ústach, alebo slovo vetroplacha: dajte mi ľudí ja to urobím – voziť sa na cudzom chrbte, zanedbané kresadlo duší pre úctu človeka človekom, tak zaniká oheň plodnosti slnka a studňa života – chladiča mesiaca v jadre človeka.

Dnešný dátum 24.09.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre česť plodnosti slnka ohňa a mesiaca chladiča kresaný v mojom, v tvojom vnútri
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre získanie funkčnej plodnosti slnka ohňa a chladiča mesiaca /vymodlenie – pros a ďakuj, detskou zvedavosťou objavujem/š/ – otváram/š/ skryté Božie záhady/ pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, matku planétu Zem /telo človeka/ a otca lúča lásky slnečnú sústavu /čisté čakry človeka/ s kontrolou Boha Univerzum /s čistou vôľou a svedomím ku každému človeku/
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, narodil si sa tam, kde si sa mal narodiť, aby si vyslobodil/a/ – otváral/a/ a udržal/a/ svojou čestnosťou programy: vedomé, podvedomé, karmické a dedičné
  4. 1 x 4. = všetko má svoju plodnosť a česť, tak ako slnko v štyroch ročných obdobiach cítime na tele svetlo ohňov diamantov pre chlad a teplo, mesiac pre ľudský zrak, každých sedem dní mení svoj objem na oblohe a kontroluje ti týždne ako som, si plodne kresal/a/ ohne, alebo neplodne postupoval/a/ vo svojom živote: myšlienkami, slovami, skutkami pre odbornosť
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, Božie plány v človeku sa overujú každý deň: A – noc – myseľ, B – ráno – slovo, C – deň – skutok, D – večer – odbornosť/skúsenosť/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci: 24.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť