Spoznaj svetlo človeka

Spoznaj svetlo človeka.

Každý človek sa odhaľuje svojím postojom, mimikou, vyjadrením reči…

+ vedomosť
+ nevedomosť

Máme veľa ľudí nezodpovedných za seba samých. Stále sa potrebujú za niečo, za niekoho skryť, schovať.

Vo svojich štyridsiatych narodeninách, kde som stále do toho dňa hovorila, že mám len krásnych osemnásť. Povedala som: „Osemnásť je zodpovednosť za seba, stačí mi sedemnásť.“ Zabávali sme sa na tom stále, že po desiatkach dôjdem až k nemluvňaťu. Keď mi pribudla ďalšia desiatka, zistila som, že nikto okolo mňa nechce byť zodpovedným. Tým nepoužíva motor tela- svoju dušu- nabíjačku pre fyzické telo. Stále sa len sťažuje. Stály pohľad na bezmocného, ukrižovaného Ježiša Krista- strach človeka.

+ zlosť, ktorá pení žlč, že neplatí zákon: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Rana každého jedinca: „PRERAZENÝ BOK JEŽIŠ KRISTA:“
Zneužívanie psychiky človeka.

+ ako liečiť ranu Ježiša Krista?
S každým jedincom, ktorému plne dôverujeme alebo nedôverujeme, je to práca váh.

To čo sa nám páči, sú to naše kuchynské váhy kilovce (kg).

To čo sa nám nepáči, sú to naše medicínske váhy Analytické váhy.

Každú chvíľu používajme správne váhy, aby sme prešli cez ucho ihly. Vrch ihly je maximum, spodok ihly je minimum.

Tak sa v človeku rozžiari srdcová čakra, ktorá hojí ľudský bok nevedomostí.

Pri hľadaní pravdy, kde je človek kópiou ukrižovaného Ježiša Krista, potrebuje zahojiť všetky rany.

-Rany na nohách zahojí vtedy, keď hľadá pravdu podľa siedmich pečatí.

1. Riešenie
2. Oko
3. Vôňa
4. Chuť
5. Sluch
6. Hmat
7. Predstavivosť, kam tvoja myseľ, alebo noha vkročí.

Pokiaľ sa začne tvoje srdce tešiť, že našlo sedem pečatí, rozžiari sa ti srdce liečivou silou. Tá sila ti hojí tvoje rany, tvoje ubolené nohy.

Rany na rukách zahojí len vtedy, keď sa chytíš daného remesla a budeš si činnosťou istý. Tvoj dotyk tvojich rúk sa podobá tlkotu tvojho zdravého srdca. Čo pohyb, to dokonalá činnosť- majster remesla.

Pokiaľ si chceš zahojiť rany na rukách, potrebuješ s láskou vytvoriť hormón lásky s názvom: „Salatin“. Naučiť sa poriadne urobiť činnosť
a dotiahnuť ju do konca. Tak hojíš svoje rany na rukách!!!

Tŕňová koruna na hlave človeka. To čo si krvopotne dosiahol, potrebuješ naučiť ostatných. Stávaš sa MESIÁŠOM. Si prvý. Svoje bohatstvo potrebuješ rozdať, aby si sa dostal do nebeského kráľovstva. Aby si mohol byť posledný, nauč svoje remeslo ostatných. Nájdeš spôsob ako psychicky pôsobiť na každého jedinca, aby sa naučil ľudskosti. To čo mu samozrejme patrí, je to len zvierací pud. ( Je to domáce zviera, ktoré vie, kde je jeho miska na jedlo.)

Toto je prepojenie klinového remeňa medzi telom a dušou. Klinový remeň začne fungovať až vtedy, keď naučíš ostatných svoje remeslo. „Čokoľvek si urobil svojim blížnym, mne si to urobil“

Tak zaznie hymna lásky, prijať nové a staré zanechať. Tým sa mení tŕňová koruna na kráľovskú korunu.

Po neuposlúchnutí človek oslabuje svoje telo- chrám boží. Je otázkou času, kedy sa chrám zrúti. Pre človeka znamená DIAGNÓZA a pomalá smrť.

Tvoja voľba je byť a zostávať ukrižovaným Ježišom Kristom a stále sa len bezmocne prizerať, alebo prijať a množiť v sebe milosrdenstvo Ježiša Krista.

Vytlačiť Vytlačiť