Špirály života v písmenách

Špirály života v písmenách.

Poďme sa zahrať, prechádzať bránami života.

Slovko: „láska“ rozdelíme na dve slabiky, aby sme získali dvere do budúcna.
Vzniknú nám slová: „lás-ka“. To slovo prečítajme cez špirálu slabík. Po pravici nám zostali písmena: KÁ“. Vojdeme dnu cez pomlčku a vidíme, čítame slovo: „SÁL“.

Ľudský život je natlačený sál, ľudského hadieho jedu, hada: „KA“, spoliehaním sa na druhého.

Pokiaľ človek zoberie zodpovednosť sám za seba, zistí si koľko má blokov ľahkej mozgovej disfunkcie, preto prikloní sa chúťkam jemu blízkym. Mnohé iné činnosti, danosti odmieta, lebo jeho elektromagnetické pole je nefunkčné. Veda danej problematike sa rozmáha a je to trojmesačný tréning na spojenie nervových ukončí.

Preto potrebujeme učiteľov v danej problematike, aby slovo láska mala ten význam, aký človek opisuje od nepamäti. Keď poznáš chuť, maznáš sa do vyčerpania, až sa ti to sprotiví- spáliš elektromagnetické pole.. A je po oslavovanej láske. Nazvali sme to staroba.

Poďme si prečítať po jednom písmene v špirále slovo: „láska“. Rozdelíme slovo, ako krídlové dvere. Urobíme jednu otočku a máme slovo: „SÁK“, druhá špirála otočky nám zanechala písmena: „LA“.

Sák na spievajúce rajské la.

Používajme správne spojenia špirál, ľudského napredovania. Naučme sa ticho načúvať, keď sme plný jedu. Je to silná energia napredovania. Vyžaduje pokoru maximálne stíšenie sa. Je to takzvaná svätá spoveď, kňazom pod prísahou, že ťa nezradí. Je to osobné jemné dýchanie: „úsmev a výdych“. Takéto malé stíšenie nám umožňuje genetické resetovanie, genetických programov a inštaluje programy duše.

Funguje to len pri stíšení sa. Rovnosť s blížnym a činnosťou je priechodnosť energie medzi telom a dušou.

Narábanie s jadrovou energiou- božím mlynom.

Čo tým získaš:
Naučíš sa narábať s jadrovou energiou pre splnenie svojich osobných snov. Pokiaľ chceš okolnosti v tichu riešiť, dotýkaš sa dokonalosti- raja. Svojim dotykom používaš slnečnú energiu, ktorá má liečivý účinok len v prítomnej chvíli.

Oblasti srdca je srdcová čakra. Je to tvoj dokonalý internet. Používaš ho len pri pomalom dýchaní a reálnym potrebám človeka. Rozpoznať kedy mozog vidí celok a kedy vidí len časť celku ľudského pobytu na zemi.

Podľa mňa, prišli sme si po chrám boží- telo, nevestu pre nášho ženícha- dušu.
Duša je motor pre fyzické telo. Spájame sa keď hľadáme riešenie, lúč svetla napredovania. Rozpájame rebro, keď čokoľvek kritizujeme- odpájame inžiniersku sieť- dušu.

Vytlačiť Vytlačiť