Som /si/ svetlom oblohy

Človek je svetlom oblohy: človek pre človeka je satelitom

 1. psychika: slnko
 2. fyzika: mesiac – učiť sa novému
 3. planéta Zem – telo – chrám Boží s reakciou na blížneho: poznávanie úcty k blížnemu pre plodnosť života – hviezdy /komu dám/š/ úctu, sú to hviezdy na mojej/tvojej/ osobnej oblohe, komu nedám/š/ úctu, je to padnutá hviezda v mojej /tvojej/ oblohe, ktorá spôsobuje diagnózu, koho vyvyšujem/š/ zamieňam/š/ slnko za hviezdu, tým pádom vyhorím/š/, alebo spôsobujem/š/ cysty

Poučme sa z Biblického príbehu: Vyšiel rozsievač, ktorý mal:

 1. 100% úrody – 100% používania duše – psychiky, stíšením fyziky – prechádzať štyrmi fázami života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť – poznávanie úcty k blížnemu – hviezdy: ,,výkon olympiády“
 2. 60% úrody – 60% používania duše – psychiky, stíšením fyziky – prechádzať štyrmi fázami života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť – poznávanie úcty k blížnemu – hviezdy: ,,príprava na olympiádu“
 3. 30% úrody – 30% používania duše – psychiky, stíšením fyziky – prechádzať štyrmi fázami života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť – poznávanie úcty k blížnemu – hviezdy: ,,chcieť ísť vpred – zúčastniť sa olympiády“
 4. sejem/š/ na okraj cesty, prišli vtáci, semená pozobali. – Blížni živení klamstvami – dlhodobo vymývanie mozgu. – Prekričaný hlas duše – psychiky. – Zanedbávanie poznania úcty k blížnemu. /Dôveruj, ale preveruj./ – Hviezdy – plodnosť matky Zem
 5. sejem/š/ na skalnatú pôdu – strach, zlosť, krivdu … pýchu – nevedomosť, nezvládnuté ego celku, neviem/š/ používať dušu – dokonalý internet psychiky – zanedbané poznávanie úcty k blížnemu – hviezdy
 6. sejem/š/ do tŕňa – sľuby: ,,Ja ti chcem len dobré“, blok používania duše – dokonalého internetu – psychiky – prehnaná úcta k blížnemu – hviezda zamenená za slnko

Pripomeňme si pieseň: ,,Slnko skalu rozpustí“ zo dňa 2. a 10. 11.2020

Dnešný dátum 10.02.2024 /10. február 2024/ nám vysvetľuje svetlá na oblohe:

 1. 3 x 0. = pevný základ pravidiel svetiel v človeku, pre úspešný premiérový deň ,,Dvakrát do tej istej rieky nevstúpim/š/
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, mám/š/ právo používať dušu – dokonalý internet – psychiku, úctu k blížnemu, ktorá prechádza plodne štyrmi fázami fyziky: A – nov – sýpka – myseľ – psychika, B – prvá štvrť mesiaca – siať – slovo – psychika + fyzika, C – spln – žatva – skutok, psychika + fyzika, D – posledná štvrť – uskladnenie úrody /odovzdávať učenie blížnym/ – odbornosť, psychika + fyzika
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre štyri fázy života ku blížnemu, ku všetkému a ku každej situácii: ,,poslanie človeka“ – každý človek má znalosti z inej časti Univerzum – prepojenie s časťou Univerzum
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života: z úcty sa stáva láska – plné sýpky z úrodných svetiel oblohy

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.02.2024 / desiaty február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť