Som, kto som

Učíme sa používať kvantovú fyziku pod mikroskopom miliónkrát tenšiu ako papier do tlačiarne, aby sa včelie mriežky /bunky/ samoopravovali – obnovovali – liečili, to je informácia pre rozum, akej mierke sa nachádza spravodlivosť Boha Univerzum. Každý a všetko je strážcom pokladu, má otáčací hrot, pred všetkým s detskou zvedavosťou sa rozžiari svetlo, bez záujmu detskej zvedavosti je tma – múr náreku. Požehnávaním kohokoľvek, čohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek … hrot rozdelíme na štyri časti – tým získame kompas guľového blesku, prechádzať múrmi lásky žiarivého svetla, slobodne sa pohybovať cez štyri ročné obdobia, zoznámiť sa s pravdou Boha Univerzum v kolobehu života.

Dnešný dátum 02.06.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ života: prechádzať svojou myšlienkou duchom spravodlivosti múrmi Boha Univerzum
  2. 3 x 2. = stíš sa: môj a tvoj posvätný duch otvára si navzájom posvätné brány života, spoznávať lásku Boha Univerzum a štedrosť matky planéty Zem
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas: navzájom si otvárame informačné lásky pole pre koordinovaný pohyb, spája sa s gazdovským rozumom: informácia – mužský princíp, realizácia – žensky princíp, ostatok je kritika – smetisko – odpad bez lásky – stratený pohyb sa nazýva loď bez kapitána – padajúci meteorit. Matka planéta Zem a otec Boh Univerzum automaticky kontrolujú všetky miery života, ktoré hľadajú a nachádzajú pravdu
  4. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova: spravodlivá láska človeka a detská zvedavosť načítavajú informácie z čistého informačného poľa, ktorý bol daný ľuďom odhaľovať zábavu života cez vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, a tak výstražná veta má význam: ,,Božie mlyny melú pomaly ale spravodlivo“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť