Slovo hýbe človeka

Aké slovo nosíš vo svojej mysli? A – tvorivé, B – znehodnocujúce – rabuje tvoju, alebo blížneho inteligenciu.

Dnešný dátum 09.06.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = základ života je spracovať svoje ego, štartovať – mozog /prosiť – overovať slovo v praxi/ a udržiavať mozog /ďakovať – odovzdávať skúsenosti svojim blížnym/
  2. 2 x 2. = stíš sa, mozog načítava informácie z informačného poľa tvojich blížnych
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, vždy je prítomná matka planéta Zem, otec Univerzum Ja a blížni pre nové pokrokové učivo
  4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, stíš svoje ego, tak budeš počuť matku planétu Zem ako sa zhovára s Univerzum, aby ti vysvetlili situáciu pre koordinovaný pohyb tela v plnej inteligencii
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, slovo hýbe telom, preto sa stíš, robíš si očistec pre koordinovaný pohyb v plnej inteligencii, človek je dokonalý počítač, cez blížneho si načítava programy s Univerzum a od matky planéty Zem

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť