Slovenčina večný súd

Pozvánka na večný súd: „ TU a TERAZ.“

Slovenčina: „Kľúč vrcholu spokojnosti organizmu človeka, hľadá a nachádza: „orgazmus.“ Pozrime sa na dokonalosť v slovenčine = večný súd človeka.

Prejdime si desať slovných druhov ako desať božích prikázaní božieho zákona.
Slovné druhy v Slovenčine:
– ohybné = tvorivé, meniace bunky kódu DNA
– neohybné = genetické, návykové, nemenené, uložené

Slová ohýbané časom. Počujeme výsledok.
Podstatné mená, naše pľúca, hrubé črevo, energia kov. Všetko nosíš vo svojej mysli, vdychuješ a vyživuješ bunky. Tvoj pohľad na každé slovo, v myšlienke, v slove či v skutku, reaguje ako chemická reakcia na tvoje, moje bunky, orgány, svaly.

Podstatné mená to je naša chémia, buď nás priťahuje = vytvorený magnet, alebo odpudzuje stratený magnet.

Skloňovanie podstatných mien: „mužský rod“
– chlap = ku všetkému sa postavíme ako správny chlap, jedno či sme žena, dieťa, starec, starenka
– hrdina = veci dotiahneme do konca, tak sme kráľom remesla, profesie
– dub = keď niečo nevieme, nechápeme meditujeme, rozmýšľame použijeme dokonalý Internet: „Duša,“ aby sme prijali, vytvárali nové zdravé jadro, zdravý kód DNA
– stroj = potom si výkonný ako stroj, ktorý napomáha ľudskému rozkvetu

Skloňovanie podstatných mien: „ženský rod“
– žena = tvoje telo, vďaka rozhodnutiu dostáva výživu
– ulica = tvoje telo je závislé od tvojej mysle, koľkokrát pochybíš o sebe = ponižuješ sa, tým svoje telo vyhodíš na ulicu, bez výživy svojej duše. Koľkokrát sa vyvýšiš, svoje telo uvaríš – starne
– dlaň = všetko boh nám dal do našich dlaní, pochopíš len to, čo si to na svojej koží prežiješ. Sú dva spôsoby: „Rešpekt“ – začiatok nového. Tréning napredovania. Spokojnosť – poznanie = orgazmus.
– kosť = stabilitu svojho rozhodovania, postoja cítiš v kostiach

Skloňovanie podstatných mien: „stredný rod“
– mesto = dopad svojho myslenia investovania tvojej energie je tvoja rozvitá šikovnosť, chcenie. Keď si veci riešil, postavil si vo svojom meste novú fabriku, ktorá ti produkuje energiu = vitalitu človeka.
– srdce = čo si robil z láskou zo srdca je to živé, bije, počuť srdce. Je to precítené, vnímať tam živú energiu.
– vysvedčenie = každý deň, každú chvíli svedčíš svojim postojom. Si živou bytosťou, vieš zúročiť svoje poznatky – živá energia = si kráľom remesla, profesie.

Spoliehaš sa na druhých? – čakáš na svoj kár, kým ťa mole rozožerú?
– dievča = tak sa staneš dievčaťom i do voza, i do koča

Prídavné mená, naše obličky, močový mechúr, energia vody

Všetko, čo počuješ, vidíš, čítaš, matematicky prepočítava tvoje, moje bunky formuje k lepšiemu, alebo k zániku. Pozri sám na seba, či využívaš, alebo márniš svoju šancu napredovania.
Akostné – tvrdé = chcieť porozumieť, nájsť krásu, múdrosť poznania
– mäkké = navždy ti to bude cudzie, lebo si to netrénoval, zanedbaná povinnosť, zodpovednosť
Privlastňovacie – osobné
= otcovský zodpovedné myslenie, píše sa vždy dlhé tvrdé ý. Vyjadrujú tréning myslenia
= materinský cit, zodpovedný prístup, píše sa vždy dlhé tvrdé ý. Vyjadrujú tréning konania.
Privlastňovacie – zvieracie = ľahkovážny návykový prístup, vždy píšeme mäkké dlhé í. Vyjadrujú zvieracie prispôsobovacie návyky, nezvládaná pýcha spoliehanie na druhých – hyena

Prídavné mená to je naša matematika = ekonomické duchovné myslenie.

Slovesá, naša myseľ, energia svetla Pokiaľ medituješ, zamýšľaš sa nad riešením problému: „Nič nie je tak malé, aby nemohlo porásť,“ = energia svetla slobodnej vôle ľudského napredovania Pokiaľ človek intriguje, hľadá ľahké chodníčky, podceňuje blížnych, alebo kohokoľvek: „Nič nie je tak veľké, aby sa nedalo zničiť“ = energia temná ľudského ničenia Až čakáš na kráľa, pochybuješ o Božej dokonalosti. S kým, s čím, s kráľom sa nežartuje. To je dar božieho cieľa. Potom ti zostane zo slova kráľom len hra so slovom slovesa čo si zo seba urobil: „kár moľ“ – čakal si na svoj kár, kým ťa mole nerozožrali
Slovesá majú dej svetla, alebo temnoty. Prichádzajú ako temno – zvieracie, návykové a každý sám za seba oplodňuje osobný otcovský zodpovedný prístup a nasleduje materinský rodiaci prístup. Prijať energiu z duše do hlavy a z hlavy posilňuješ, overíš mozog vo svojich rukách. V prítomnej chvíli energia duše = láska pochopíš, prijmeš, rešpektuješ, meníš minulosť genetickú bunku a riešiš budúcnosť, zdravý kód DNA

Slovesa to je naša fyzika všetkých druhov poznávania

Zámená, srdce, tenké črevo, energia ohňa Svojim postojom meníš bunky. Sám rozhodneš, či na živé alebo neživé tvoje šťastie, zdravie, psychika. Tvoja láska víťazí, keď dotiahneš veci do konca. Odvďačí sa ti tvoj organizmus. Víťazí na ceste, aj zlo aj dobro. Každý sám zadá cieľom = udáva navigáciu, aby zažil orgazmus.
Keď chceš raj na zemi, uprac si sám seba. Začni od seba, budeme dvaja traja … . Boh nám plne dôveruje, veď sme jeho deti a raz začneme požívať dušu = dokonalý Internet.

Zámená to je náš zemepis, našej planéty zem a našej aury. Preto platí boží zákon: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“

Číslovky, žalúdok, pankreas, slezina, energia zeme Všetko sa počíta čo si robil s láskou = tvoje baránky v košiari. Čo si robil ináč, prepočítal si sa, to sú tvoji vlci, čo požierajú tvoje zdravé bunky = baránky.
Keď si na sebe pracoval, energia slnka prechádza tebou. Dosiahneš výsledky. Dávaj pozor na boží vzorec, je len jeden: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Čo zaseješ, to budeš žať.

Číslovky to je náš dejepis = genetická bunka a sejba nového

Príslovky, pečeň, žlčník, energia dreva

Dopad zdravia, šťastia a psychiky je práve v tejto kolónke. Tu sa skrýva tvoj strom poznania – poznávania. Každá chvíľa je zapísaná v letokruhoch stromu = tvojich, mojich bunkách.
Kritika = hniť – kvasinky = bunka sa nedočkala obnovy
Tajiť, čušať = plesnivieť – plesne = biť generál po vojne
Pýšiť sa = horieť – narušený imunitný systém
Trénovať, dôveruj, ale preveruj = obnovovať bunku – učeň, učeník
Majster činu = zdravý kód DNA, zdravo nabitá bunka

Príslovky to je naša tvoriaca sa biológia = slová ohýbané časom, vidíme výsledok

Predložky, dopad myslenia – okolnosti človeka
Človek je mysliaci tvor, mal by si vedieť rozlíšiť, ktorou cestou chceš ísť. Či sa chceš stať kráľom, alebo vedome sa dáš rozožrať moľom, aby pozostalí mohli ísť mu na kár, lebo bunky si zoradil na ovcu a vlka.

Spojky, dopad slov – vyjadrujete sa sami
Uváž: „Na počiatku bolo slovo Boh, to slovo bolo u Boh a to slovo bolo Boh.“ = bohatstvo osobnosti hľadaj.

Častice, dopad činnosti
nesamostatný = nevedomý – bunku potrebuje obnoviť
samostatný = vedomý – nabitá bunka vedomosťami

Človek je jedná veľká továreň, kde sa najprv vyrábajú diely a potom sa to všetko skladá na finálny výrobok. Keď sme robili ako treba, máme správne diely. Keď sme niečo nafukovali máme veľké slonie diely, strácame sa v nich. Keď sme niečo ponižovali vyrobili sme malé mravčie diely, ktoré nevieme spojiť, nezapadajú do seba. A všetko sa nám zrúti ako domček z karát.

Citoslovcia, duša človeka
Duša počúva požiadavky, plní objednávky našej mysle. Sme pánom svojej mysle ako použijeme dušu.

Čo predychávame, to je podstatné = prijímaš materiál na napredovanie
Čím informuješ, tým pridávaš zo svojho, vzdelávaš ? Alebo zavádzaš?
Nad čím premýšľaš – robíš = spracúvaš, oplodňuješ
Rob dobre – zámená, aby si spoznal zdravý orgazmus, nie násilie
Počíta sa každý okamih, stále robíš skúšku správnosti, prezrádza ťa zdravie, šťastie, psychika
Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som Ja Janko, dopad každého rozhodnutia, každé slovo má svoj dopad, príslovky je toho dôkaz
Pred svojou mysľou maj rešpekt, predlož jej voľbu: „NIE – ÁNO“ = kedy začínaš a kedy končíš
Slová, sa ako spojky poskladajú, uložia bunky ako svetielka – bezhraničná láska. Alebo: „Vlk a ovca“- požierajú sa?
Skutky sú častice, nedá sa nič ako blcha preskočiť. Každá polička sa skúma zvlášť. Buď je tam rešpekt, alebo spokojnosť
Prestaňme pochybovať o Božej dokonalosti, aby duša mohla plniť svoju úlohu. Nie len fňukať, kikiríkať. Prestaň sa s Dušou zahrávať
Prejdeš večným súdom, ktorý je tu a teraz. Chce od teba lásku, aby si prežil skutočné šťastie. Nie len v sexe je orgazmus, ale v každej chvíli, kde rozhodneš a nasleduje úchvatné dielo. Nový človek. Nové pomôcky pre blaho napredovania človeka, kde človek sa naučí naplno využiť dar boží: „DUŠU.“

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť