Slonia sila

Hovorí sa, že slony sa rozprávajú s Matkou Zemou cez nohy. Stíšme sa, precíťme svoje nohy, keď to dokážu slony, dokáže to aj človek, vnímajme cirkuláciu prúdu energií vo svojich nohách. Každá nespokojnosť a spokojnosť je riadená strela, požehnávaním zachytíme riadenú strelu – legitimujeme sa, čakáme kedy sa situácia začne legitimovať, tak nám prichádzajú nápady, kde prosíme, aby blížni vedeli nápad prijať a následne pristúpime k realizácii, aby sme si aktivovali informačný sval, ktorý komunikuje – informačne cirkuluje s Matkou Zem, sme ukotvení: ,,Dobre sa chváli samo“.

Zakoreniť sa, byť pružným desatora Božích prikázaní s bonusom, čítame z obrázka:

 1. svet: dokonalosť má otca a matku /Ja, som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal/
 2. tvorivosť má slovo /Nevezmeš mena Božieho nadarmo/
 3. možnosti si treba dovoliť vidieť /Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil/
 4. nebo: rozum má zdravú bunku /Cti si otca svojho i matku svoju/
 5. kvet má slobodu psychiky a fyziky /Nezabiješ/
 6. plod vedie rozhovory s Bohom Univerzum /Nezosmilníš/
 7. podsvetie: základ života je rovnocenný /Nepokradneš/
 8. kolobeh života má rovnodennosť /noc – spí a deň – je v aktivite//Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu/
 9. kompas života držíme vo svojich rukách 24 hodín dennodenne /Nepožiadaš manželku blížneho svojho – muž je duša, telo je žena, spolu to tvorí manželstvo/
 10. myseľ má kompas života rovnocennosti /Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je/
 11. slovo je rovnodennosť s kompasom života /Opakuje sa deviaty Boží príkaz/
 12. skutok prebýva 24 hodín v základoch života /kvočka človeka – zvládať svoje nálady/

Vždy máš možnosť hľadať možností: Desať Božích prikázaní

 1. požehnávam – hľadám možnosti porozumieť /Ja, som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal/
 2. tvorivosť má slovo otca /duša/ a realizátorom je matka /telo//Nevezmeš mena Božieho nadarmo/
 3. dokonalosť počuješ /Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil/
 4. základ života vidíš /Cti si otca svojho i matku svoju/
 5. kolobehu života rozumieš /Nezabiješ/
 6. kompas života skrýva kvet života /Nezosmilníš/
 7. rovnocennosť riadi vytrvalý čas plodnosti života /Nepokradneš/
 8. rovnodennosť je ukrytá v zdravej bunke, ktorú prebúdzame a uspávame /Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu/
 9. 24 hodín dennodenne sloboda psychiky a fyziky riadi – krotí nálady /Nepožiadaš manželku blížneho svojho – muž je duša, telo je žena, spolu to tvorí manželstvo/
 10. magnetizmus zvládnutý s Matkou Zem, dosiahli sme krídla – komunikáciu s Univerzum /Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je/

Dnešný dátum 11.05.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ ukotvenia k Matke Zemi
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom, každý a všetko sa legitimuje krížom – kompasom, ktorý prechádza kolobehom života
 3. 2 x 2. = stíš sa, zachytíš riadenú strelu informačného poľa
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko prechádza kolobehom života: ,,4 x 18 = 72″ požehnané schody zo suterénu až do neba
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho – aby muž bol mužom: ,,semeno, nápad, receptúra“ a žena bola ženou: plodom, realizáciou“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 11.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť