Slobodná planéta Zem

Slobodná planéta Zem je založená na detektore pravdy. Pravda je vodivá, zdravo vyživuje telo. Pozrime do histórie kníh, kde sa skrývajú príbehy čestných ľudí s úlomkami pravdy zabalených do klamstiev. Ja nebudem zachádzať ďaleko, osviežme pamäť živých ľudí z roku 1989 a oprieme sa o dokument prejavu prezidenta Havla, ktorý poukázal na slovo: ,,Zajačince – Králikarne.“ Je to obrazný zvuk zajačích uší sluchu. Jeden zvuk máme vonkajší a druhý vnútorný, o tom vedeli naši predkovia, kde sa mincové odkazy nachádzajú po celom svete: ,,Tri zajace s tromi ušami“. Pýtam sa: Dôveruješ a preveruješ pravdu so svojím detektorom pravdy? My sme si vtedy mysleli, že hovorí o bytovkách: ,,Nastavali králikarne“, ale on hovoril o vonkajšom hlase a o vnútornom hlase človeka – pravde na medailóne. Prezidentka Čaputová v prejave použila vetu: ,,Verím, že slovenský národ sa nebude báť umierať!“ Pravda je večná, vodivá, zdravá, ako čistá priezračná voda jarných a letných búrok – túžba poznávať pravdu. Jar je siate slovo, leto je overované slovo pravdy, aby jeseň odhalila odbornosť načúvania vnútorného hlasu – spojenia s Univerzom. Preto v prvom rade si potrebujeme otvoriť myseľ stíšením sa, ale to už rozprávam o hodine času plazivého hada, ktorý zišiel dole. Dolný plazivý had určuje poludnie, a tým nám naznačuje, že svoju korisť trávi, rastie pýchou, že čas ide ďalej. Zastaví sa na samom vrchu, kde pre porovnanie sa našlo viac významov:

  1. 24. hodina
  2. prezident
  3. planéta Pluta, koniec satelitu ukotvenia sa v slnečnej sústave
  4. 10. Božie prikázanie: ,,Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je!“

24. hodina je chvostom hada – planéty Pluto. 1. hodina je hlavou hada: ,,som božím dieťaťom“, ukotvenie sa v slnečnej sústave. Tým, že sme chceli vždy to najlepšie, spálili sme si krídla. Je to v poriadku zažiť charizmatickú chvíľu života – hodinu 12:00 plazivého hada spoznali sme, alebo budeme poznávať: ,,afrodiziakum čuchu, lahodnú hudbu sluchu, vidieť tanec života, tancovať hmatateľný tanec života, tanec života nám chutí – máme zdravé trávenie“, to je detektor pravdy, o tom som písala viackrát v minulých lekciách. Pýtam sa, koľkí si radi urobia vodivé mantinely života – detektor pravdy? Detektor pravdy sú zdravé funkčné zmysly života, ktoré vyživujú orgány tela.

Čas zdravého rozumu pridá nové informácie pre porovnanie spevnenia mantinelov života, pre zdravú dokonale tvorivú spoločnosť, až vedome si pripomenieme zákon planéty Zem – plazivého hada. Vždy som verila, že po roku 2000 bude koniec sveta, dnes hovorím len rýdza pravda s pevnými mantinelmi – s tabuľkami nás posunie do starých vychodených koľají pravidiel slobodnej planéty Zem, kto hovorí ináč je luhárom, je nevodivým materiálom. Ukončím dnešný príbeh vetou z Biblie: ,,Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej!

  1. Kto je špinavý je pre nás vonkajším zdrojom zvuku hudby, nevodivým – mŕtvym – odpojeným – zanedbaným uhlíkom, použime vnútorné ucho nášho vystrašeného zajaca pre čistotu uhlíka, aby získal vodivosť
  2. Kto koná spravodlivosť – lieči seba, aj blížnych – poznávajme mantinely života, je to bojové umenie – uč a odovzdávaj poznané učenie
  3. A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej – majster vo svojom obore nájde v sebe vorkoholika, žije v plnom rozkvete, každý deň je čo poznávať, objavovať nové

Sme deťmi slnečnej sústavy a matky zeme s jasnými pravidlami s detektorom pravdy – vodivej sily v človeku, preto každému požehnávajme, tak nechávame prejsť svoje vonkajšie a vnútorné uši zvuku detektorom pravdy, čistota sa znásobí, špinavosť blížnych odhalí čistú priezračnú pravdu vodivého uhlíka: ,,Biblia píše – už nebude viac krivdy sveta – googli si viac“ a tak zistíš, že potrebuješ odstrániť v sebe špunt hluchoty. Prebudíš v sebe spiaceho Džina, využívaš možnosť načúvať vnútornému sluchu, stávaš sa Džinom vo fľaši, aby si odhalil možnosti života. Máš overenú skúsenosť, stávaš sa Džinom v džbáne, každému uleješ kúsok rozumu, aby sa pohol sedem míľovými krokmi vpred pre objavovanie rajských záhrad života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.08.2022, v čísle 19. v plaziacom sa hadovi je planéta Mars: ,,počuješ Boha Univerzum“, v čísle 8. v plaziacom sa hadovi je autosugescia: ,,zákazka života“, v čísle 2. v plaziacom sa hadovi je autosugescia: ,,stíš sa“, v čísle 20. v plaziacom sa hadovi je planéta Jupiter: ,,vidíš Boha Univerzum“, v čísle 22. v plaziacom sa hadovi je planéta Urán: ,,poznávaš kvet života Boha Univerzum“.

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Lucia Sobolčíková

Vytlačiť Vytlačiť