Sloboda zázrakov má zdravý základ

Činnosť siedmej čakry – rozum ti kontroluje čistotu cez prstenec planéty Saturn dáva zdravý základ slobode zázrakov splnených prianí. Pozrime si rozloženie vírov generálnej kontroly.

Pozrime sa na kontrolu času:

 1. minulosť: dedka – babky, chuť – zrak, zem a drevo, dejepis a biológia, čarovný vír palice dňa spolupracuje s odbornosťou
 2. prítomnosť matky skutku: sluch funkčný, voda – čistá, matematika – presná, vír statiky dňa spolupracuje s vírom slova jazyka
 3. prítomnosť otca slova: svetlo rozžiarené, um uchopení, fyzika a rozumom sú v jednej podstate, vír srdca spolupracuje s vírom možnosti
 4. budúcnosť: syn – dcéra, čuch – oheň, chémia a zemepis, vír rajskej záhrady spolupracuje s vírom mysle
 1. 1 – 5
 2. 2 – 6
 3. 3 – 2
 4. 4 – 4
 5. 5 – 8
 6. 6 – 1
 7. 7 – 3
 8. 8 – 7
 1. vír lasera – čarovnej palice: umu – fyziky kontroluje funkciu víru výkonu /5/ slova, majiteľa jazyka: chuť – dejepis pre posilnenie, alebo zničenie ,,žalúdok, pankreas, slezina“
 2. vír odbornosti: hmat – zemepis kontroluje funkciu víru výkonu /6/ praxe zraku pre biológiu života posilní, alebo zničí ,,pečeň, žlčník“
 3. vír mysle: čuch – chémia kontroluje funkciu víru výkonu /2/ odbornosti: hmat – zemepis pre posilnenie, alebo zničenie ,,srdca, tenkého čreva“
 4. vír statiky dňa: sluch – matematické čísla dňa: 5 – prijatie blížneho – Jednorožca, 8 – zákazka života, 17 – možnosti života, 20 – vízie – kontroluje vo svojej funkciu víru výkonu posilní, alebo zničí ,,obličky, močový mechúr“
 5. vír pohybu slova jazykom: chuť – dejepis kontroluje funkciu víru výkonu /8/ možností pre posilnenie, alebo zničenie lásky spojitosti s jadrom Univerzum
 6. vír praxe: zrak – biológia kontroluje funkciu víru výkonu /1/ lasera – čarovnej palice: umu – fyziky pre posilnenie, alebo zničenie spojitosti ,,zdravého rozumu
 7. vír raja: funkčné skúsenosti slova lásky overené praxou kontroluje funkciu víru výkonu /3/ čuchu – chémie ukotvenej v mysli pre posilnenie, alebo zničenie ,,pľúca, hrubé črevo“
 8. vír možnosti: slovám chýba láska – spiaci kvet v praxi života kontroluje funkciu víru výkonu /7/ raja, funkčné skúsenosti slova lásky overené praxou pre posilnenie alebo zničenie jadra spojitosti s Univerzum/

Víry výkonu hovoria čistou rečou gramotnosti človeka. Dejiny sa opakujú cirka každých tisíc rokov vstupuje planéta Pluto na zem, skontrolovať čistotu človeka, zničiť, alebo ponechať trest na planéte Zem.

Trest je kolektívne rozdelený na štyri časti: cirka tisíc rokov

 1. učíme sa myslieť – duchovno – 250 rokov
 2. učíme sa hovoriť – porozumieť slovu – 250 rokov
 3. učíme sa slovo overovať v praxi – 250 rokov
 4. učíme sa odbornosť odovzdávať blížnych – 250 rokov

Trest je rozdelený jednotlivo na štyri časti: urobíme prieskum psychického a fyzického zdravia čistoty človeka dnešnej dobe, prepočítame roky vydelíme týždňami /1000:13=76,92 zaokrúhlime na 77 = roky človeka/

 1. učíme sa myslieť – duchovno – 25 rokov /úcta rešpektu k blížnemu/ 19, 1/4 – roka – človek sa dostáva do plnej sily
 2. učíme sa hovoriť – porozumieť slovu – 25 rokov /úcta rešpektu k slovu/ 38,1/2 roka – človek v plnej sile
 3. učíme sa slovo overovať v praxi – 25 rokov /úcta rešpektu k činnosti/ 57,3/4 roka
 4. učíme sa odbornosť odovzdávať blížnych – 25 rokov /úcta rešpektu k odbornosti/ 77 rokov

Ako tomu rozumieť?

 1. myseľ dnešných dní je plánovaná pre uchopenie v rozmedzí od raného veku dňa dieťaťa na planéte Zem: prešli sme jasle, škôlku, základnú škola, strednú školu, vysokú školu formovania psychiky: od 0 -po 19, 1/4 roka až 25 roka človeka – stredná, vysoká a tak sa ide overovať praxi fyzika 25-33=8 – netuší mladí čím človek, čím musel prejsť vývoj od mladi po starobu, aby poznal človek takýto luxus
 2. slovo dnešných dní je uchopené v rozmedzí života: od raného veku dňa dieťaťa na planéte Zem – do veku 38, 1/2 až 50 rokov: slovu chýba skúsenosť predkov 50-33=17- nemá vypestovaný cit mladí, čím človek musel prejsť od mladosti po starobu, aby poznal človek takýto luxus
 3. zodpovednosť kontroly za skutok dnešných dní majú uchopený ľudia od raného veku dňa dieťaťa na planéte Zem – do veku 57, 3/4 až 75 rokov – čakajú ho skúseností nových premien
 4. zodpovednosť kontroly za odbornosť dnešných dní majú uchopený ľudia od raného veku dňa dieťaťa na planéte Zem – vo veku 77 až 100 rokov – čakajú ho skúseností nových premien

Otestujme sa sami s vesmírnou dokonalosťou pre výkon tela znalosti v praxi v prítomnosti, tak prejdeme trest znovuzrodenia detskej poslušnosti pre čistotu používania jasnozmyslov budúcnosti pre prísľub vety: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“. Čo praješ a vidíš na druhým – pracuješ so svojím zdravým, šťastím psychickou pohodou.

Dnešný dátum 09.01.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ života je zvládnutie trojice: myšlienky, slova, skutky, tak sa človek stáva učiteľom pre seba, rodinu, obec, štát, kontinent, planétu Zem
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom /bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 2 x 2. = stíš sa, ide o boj zrkadlenia zdravej dvojice: ,,psychika a fyzika“
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, pravda dvojice sa v plnej sile prejaví
 5. 1 x 9. = múdrosť života je postavená na vesmírnych základov, vchádzať a vychádzať z tmy do svetla a zo svetla do tmy, strážcovia v konskom pohone bieleho a čierneho koňa /nekonečné sny mojej mladosti s bielym a čiernym koňmi/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.01.2023

Vytlačiť Vytlačiť