Sloboda rozumu

Pozrime sa na slová ,,sloboda rozumu“ – los bodá, zor umu /Um má zorné pole, na ktorom pracuje každý vedome, podvedome, dedične, karmicky, úmysel je losom, ktorý bodá – razí si cestu: A – tvorivosti, B – zániku. Počúvame o vojne na blízkom východe, pozrime sa na slová – odkaz našich predkov. Židia čítajú slová odzadu:

 • korán – nárok
 • rabín – ní bar, ár bin /ár – krabica žiary svetla, bin – vynaliezavý sám pre seba/
 • ortodoxný – /ortodoksný – skody notor (notorické škody)/

Liečime si svoju bunku/y/ viac než tisíc – týždňovou silou, s ktorou som sa zoznámila vo sne v máji 2005 roku

Zapálenie iskry – pochodne života nachádzame v šesť – cípej hviezde, kde je poslaním vo všetkom nájsť jadro rozumu, poďme čítať z otvorených cípov, aby sa zatvorili do zdravej bunky – včelieho úľu, je to krabica áru života, roztočené koleso šťastia – pre uložené – uzatvorené a kontrolované jadro zmyslami:

 1. A – od zadu zrakom vidím/š/, som /si obrom/, ide mám o žlčník, pečeň, B – dopredu čuchom voniam/š/ som /si/ hadom pre dych života, ide nám o pľúca, hrubé črevo
 2. A – na vrchu je nevedomý rozum – svetlo života, som /si/ ufo, ide nám o rozhovor z vnútra rozumu s jadrom, B – dole počujem/š/, som/si/ myš, ide nám o obličky, močový mechúr
 3. A – vpravo /ne/nesiem/š/ hmatateľnú iskru – pochodeň života, som /si/ blcha, ide nám o srdce, tenké črevo, B – vľavo chutnám/š/ overenú informáciu z informačného poľa, dávam/š/ – sejem/š/ úctu: ,,miluj svojho blížneho, ako seba samého“, mám/š/ – zberám/š/ lásku, som /si/ nevinnosť života. Mám, alebo robím/š/ si nárok, tak následne v tele mám/š/ notorické škody, iskra – pochodeň mne /tebe/ prestala slúžiť, pretože som/si/ blížnych pomenoval/a/ ,,DILINO – ON I LID, odkaz zákona najvyššieho hovorí: ,,Ja som vo vás a Vy ste vo mne“, ide nám o žalúdok, pankreas, slezinu
 4. stred – jadro rajskej záhrady – EDEN – bytia života

Dnešný dátum 02.11.2023 nás posilňujú zosnulí:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre krabicu v orientácii pre svetlo ,,ÁR“ života
 2. 2 x 1. = som /si/ Božím dieťaťom – kvetom života, navzájom si krešeme pri patričnej úcte iskru múdrosti pre oplodnenie a následný plod života
 3. 3 x 2. = stíšim /š/ sa, pre zapálenie iskry a udržanie posvätného ohňa života
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, tak sa vo všetkom overuje dokonalosť Božia, ako čítam/š/ slovo dilino, židia čítajú a píšu slová odzadu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť