Sloboda psychiky a fyziky

Dnes si pozrieme na slobodu psychiky a fyziky. Psychika je duša, ktorej načúvame cez detskú zvedavosť v tretej čakre pre životné zmeny a piatej čakre s pokorou za nádhernú chvíľu života, aby fyzika rástla s tréningom overovania Cejchu slova. Cez emóciu Nie v prítomnej chvíli zdravého rozumu sa čistíme v tretej čakre a cez emóciu Áno v prítomnej chvíli zdravého rozumu si pohodu tela udržiavame v piatej čakre.

Štafeta čarovnej palice: ,,tvoje áno nech je áno, tvoje nie, nech je nie“ pre rýchle zmeny je program: ,,strom poznania“ rozdelený na štyri časti obhajoby slobody psychiky a fyziky:

 1. miluj seba – čakra mínus päť až mínus čakra dva
 2. miluj svojho blížneho – čakra mínus jeden až čakra dva
 3. miluj Boha, alebo Cejch odbornosti zapečatenej pravdy – čakra tri až čakra šesť
 4. zásluhy za pravdu kontrolovanú mikroskopom mini sterom – čakra sedem až tretia časť aury

Štafeta pre pomalé pokrokové zmeny je programom: ,,kohút a vajce“ – dôveruj, ale preveruj pomalým tichým dychom čistíš svoje telo, preto je energia rozdelená na tri časti pre obhajobu slobody psychiky a fyziky:

 1. miluj seba – čakra mínus päť až čakra dva
 2. miluj Boha, alebo Cejch odbornosti zapečatenej pravdy – čakra tri až čakra šesť
 3. zásluhy za pravdu kontrolovanú mikroskopom mini sterom – čakra sedem až tretia časť aury

Strom poznania je spracované ego v piatej čakre, kde slobodu pravdy stráži kohút v tretej čakre pre nové nápady zvládnuť slobodu psychiky a fyziky v prítomnej chvíli: dych človeka je kvetom rozkvetu života.

Miluj seba, podľa vzoru: strom poznania

 1. plaziaci sa had je koleso zemehlava chytá pätu, ktorá sa točí 24 hodín denne, nakláňa sa k slnku – ku hlave /mínus piata čakra/ používaním čarovnej palice psychiky a fyziky
 2. tvorí rovnodennosť: deň – fyziku a noc – psychiku, práca s egom poznávať pravdu – dokonalosť systému uloženú v duši pre stavbu Božieho chrámu – čistotu tela /mínus štvrtá čakra/ používaním čarovnej palice psychiky a fyziky
 3. tvorí rovnocennosť: váhy života rešpektu v podávaní receptúr pre stavbu chrámu Božieho – čistotu tela /mínus tretia čakra/ používaním čarovnej palice psychiky a fyziky
 4. používa kompas života: myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, odbornosť – jeseň /mínus druhá čakra/ používaním čarovnej palice psychiky a fyziky

Miluj blížneho, podľa vzoru: strom poznania

 1. žijeme s blížnym v kolobehu života podľa kompasu života používaním čarovnej palice psychiky a fyziky /mínus prvá čakra – kolobeh života/
 2. žijeme s blížnym na pevných základoch kompasu života podľa rovnocennosti používaním čarovnej palice psychiky a fyziky /nultá čakra – pevné základy/
 3. žijeme s blížnym na pevných základoch života kompasu podľa rovnodennosti používaním čarovnej palice psychiky a fyziky/prvá čakra dokonalosť/
 4. žijeme s blížnym na pevných základoch kompasu života denne 24 hodín používaním čarovnej palice psychiky a fyziky /druhá čakra tvorivosť/

Miluj Boha, alebo Cejch odbornosti v pravde podľa vzoru: strom poznania

 1. žijeme s možnosťami 24 hodín denne /tretia čakra – možnosti života/ nachádzame znovu plaziaceho sa hada vo víre života – výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 2. žije v nás slovo – otec a matka skutok /štvrtá čakra – slovo otec duša a matka skutok telo/ nachádzame znovu rovnodennosť vo víre života – výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 3. žije v nás slovo – otec /piata čakra – počuť slovo duše/ nachádzame znovu rovnocennosť kompasu vo víre života – výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 4. žije v nás skutok – matka /šiesta čakra – vidieť pohyb tela/ nachádzame znovu rovnocennosť kompasu vo víre života – výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky

Zásluhy za pravdu kontrolovanú mikroskopom mini sterom – čakra sedem až tretia časť aury, podľa vzoru: strom poznania

 1. rozumom uchopená pravda 24 hodín denne /siedma čakra – slovu rozumieť/ výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 2. voniaš dychom čerstvý kvet života /prvá časť aury – slovo voňať/ výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 3. telo je sýtené čerstvým plodom života /druhá časť aury – slovom sa sýtiť/ výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 4. zdravé bunky vytvárajú zdravé svaly orgánov tela /tretia časť aury – slovo zdravej bunky/ výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky

Kohút stráži strom poznania pre spracovanie ega v tretej čakre, kde slobodu pravdy hlása kohút v piatej čakre pre nové nápady zvládnuť slobodu psychiky a fyziky v prítomnej chvíli: dych človeka je kvetom rozkvetu života.

Miluj seba, Cejch pravdy obhajuje kohút, ručí svojou krvou. Vzor: kohút a vajce

 1. plaziaci sa had je koleso zeme, ktoré sa točí 24 hodín denne nakláňa sa k slnku /mínus piata čakra/
 2. tvorí rovnodennosť: deň a noc prácu s egom poznávať pravdu – dokonalosť systému uloženú v duši pre stavbu Božieho chrámu – čistotu tela /mínus štvrtá čakra/ používa čarovnú palicu psychiky a fyziky s dvomi koncami: nie – noc – neokysličená krv a áno – deň – okysličená krv
 3. tvorí rovnocennosť: váhy života rešpektu v podávaní receptúr pre stavbu chrámu Božieho – čistotu tela /mínus tretia čakra/ používa čarovnú palicu psychiky a fyziky s dvomi koncami: nie – noc – neokysličená krv a áno – deň – okysličená krv
 4. používa kompas života: myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, odbornosť – jeseň /mínus druhá čakra/ používa čarovnú palicu psychiky a fyziky s dvomi koncami: nie – noc – neokysličená krv a áno – deň – okysličená krv
 5. žijeme s telepatickým Cejchom v kolobehu kompasu života používaním čarovnej palice /mínus prvá čakra/ používa čarovnú palicu psychiky a fyziky s dvomi koncami: nie – noc – neokysličená krv a áno – deň – okysličená krv
 6. žijeme s telepatickým Cejchom na pevných základoch kompasu života podľa rovnocennosti používaním čarovnej palice psychiky a fyziky /nultá čakra/ používa čarovnú palicu s dvomi koncami: nie – noc – neokysličená krv a áno – deň – okysličená krv
 7. žijeme s telepatickým Cejchom na pevných základoch kompasu života rovnodennosti používaním čarovnej palice psychiky a fyziky /prvá čakra dokonalosť/ používa čarovnú palicu s dvomi koncami: nie – noc – neokysličená krv a áno – deň – okysličená krv
 8. žijeme s telepatickým Cejchom na pevných základoch kompasu života denne 24 hodín používaním čarovnej palice psychiky a fyziky /druhá čakra tvorivosť/ používa čarovnú palicu s dvomi koncami: nie – noc – neokysličená krv a áno – deň – okysličená krv

Miluj Boha – Cejch pravdy ručený naslovovzatým odborníkom:

 1. žijeme s možnosťami 24 hodín denne /tretia čakra/ obnovujeme znovu plaziaceho sa hada vo víre života – výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 2. žije v nás slovo – otec a matka skutok /štvrtá čakra/ obnovujeme znovu rovnodennosť vo víre života – výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 3. žije v nás slovo – otec /počuť slovo duše/ obnovujeme znovu rovnocennosť kompasu vo víre života – výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 4. žije v nás skutok – matka /vidieť pohyb tela/ obnovujeme znovu rovnocennosť kompasu vo víre života – výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky

Zásluhy pravdy obnovené kontrolou mikroskopu mini sterom – čakra sedem až tretia časť aury, podľa vzoru: kohút a vajce ručenú svojou krvou

 1. rozumom uchopená pravda 24 hodín denne /siedma čakra/ potvrdzuje výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 2. dychom voniaš čerstvý kvet života /prvá časť aury/potvrdzuje výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 3. telo je sýtené čerstvým plodom života /druhá časť aury/ potvrdzuje výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky
 4. zdravé bunky vytvárajú zdravé svaly orgánov tela /tretia časť aury/potvrdzuje výsledky telepatie – viery v dokonalosť Cejchu používania čarovnej palice psychiky a fyziky

Dnešný dátum 13.01.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ života
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom, telepaticky používam Cejch spracovania ega rôznych emócií
 3. 2 x 2. = stíš sa, razíš si cestu Cejchu panenskej blany pre vôňu kvetu dychu života
 4. 2 x 3. = daj všetkému čas, telo odhalí zdravý plod života

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 13 – každý je kráľ, kompas svojho tela – kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 2. 01 – som, si Božím dieťaťom – Cejch odbornosti
 3. 20 – máš nápady – vízie pre čistý chod tela
 4. 23 – zdravá bunka tvorí zdravé orgány zdravého tela

Poučenie:

Čistím svoje telo nezhodou, a udržiavam svoje telo v kondícii zhodou môjho ega s danou situáciou, so všetkými živými i neživými bytosťami rozpoznávania prášku: ,,pení – besní“ – emócie nie od aviváže: ,,vonia – kvitne“ – emócie áno.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.01.2023

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť