Sloboda cesty života

Sloboda cesty života je používanie duše – motora pre telo. Všetko čo sa nám nepáči je začiatok cesty života, všetko čo sa nám páči je koniec cesty života – hostina manny človeka. Len cez spracovanú energiu otvoríme informačné pole – prepojíme správnou veľkosťou klinového remeňa: dušu a s telo. Myšlienkovým ukazovákom označíme blížneho, alebo situáciu, tým následne bunky spolupracujú s hviezdnou oblohou Univerzum.

Dnešný dátum 14.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = stíšme sa, tak získavame nosorožcove kly dychu života, vytrvalosťou značíme si cestu prísť do neobmedzeného časopriestoru na hostinu manny života
  2. 1 x 1. som, si Božím dieťaťom, všetci žijeme so zaslúženej Božej manny
  3. 3 x 2. = stíšme sa, blížni sú naši miništranti, cez ktorých máme zlý pocit – začiatok Božieho školenia a dobrý pocit – ukončenie Božieho školenia
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, netlač na pílu: sviatky zimy /myseľ/ prichádzajú po štvortýždňovom pôste, sviatky jari /slovo/ prichádzajú po štyridsať dňovom pôste, sviatky leta /skutok/ vyžadujú 100 dní /trojmesačná záučná doba/

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 14 – sloboda psychiky a fyziky potrebujú navzájom komunikovať, tým cez blížneho, alebo situáciu sme na ceste života, aby sme si vyslúžili charizmatickú chvíľu – Božie objatie hostiny manny života
  2. 02 – stíš svoje telo, hľadaj vnútorný pokoj spájaj dušu s telom – správne nastavený klinový remeň
  3. 20 – spolupráca duše a tela prináša vízie
  4. 23 – inteligentnú bytosť zdobia výsledky, ktoré sú zapísané v neobmedzenom časopriestore ako charizmatické chvíle života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť