Skúška z prípravky a rozvrh učiva

Skúšku z prípravky spočítame na jednej ruke, aby sme získali základný kameň: ,,päsť života“.

 1. prvá autosugescia: ,,som Božím dieťaťom“, všetko nové má návod na použitie, to hovorí lekcia mínus päť.
 2. druhá autosugescia: ,,stíšim sa“, lebo informácia spí, prináša nové nepoznané učivo, vyžaduje odo mňa vojenskú drezúru – prebúdzanie nových možností koordinovaného pohybu. Informácia je bdelá – udržiavam a odovzdávam učenie svojim žiakom, učencom. Rovnováha nocí – učenie je pripravené na expedíciu, stačí o informáciu požiadať a rovnováha dní – vážnosť koordinovaného pohybu je spartakiádou čohokoľvek, sebadisciplínou hmoty, má vojenskú poslušnosť pre dokonalú tvorbu s možnosťou recyklovania – všetko nepodstatné nechaj zomrieť – čo bolo, aby si mal energiu sily recyklovania pre prítomnú chvíľu, a tak máš materiál sily pre nové ciele života. Človeka sa nedá informačne zotročiť, človeku sa dá načúvať, otvárať nové programy pre mierové ciele života. Štartom energií je snívanie, brzdou energií je nájsť užitočný cieľ života. Dostali sme sa do lekcie mínus štyri k tabuľkám pre pár.
 3. tretia autosugescia: ,,všetkému dávam čas“, rešpekt pred kolobehom života psychiky a fyziky, boj psychiky detskej zvedavosti v načúvaní kolobehu života nových programov, je palivom pre silu fyziky koordinovaného pohybu, o udržanie plného nasadenia fyziky, tým získame čistý olej tela. Zoznámme sa s lekciou mínus tri tabuľky pre štvôr – cíp v kolobehu života.
 4. štvrtá autosugescia: pre plodnosť života“, rešpekt pred štrnástimi krokmi života udržania zdravej psychiky a fyziky. Prejdeme si krížovú cestu v každom obore, odbore, lekcia mínus dva ponúka tabuľky pre nasadenie štrnástich bodov, spočítajte si aj klávesnicu na počítači.
 5. piata autosugescia: pre prijatie blížneho“, rešpekt pred lanovkou krvného obehu: neokysličená krv emócia ,,Nie“ , okysličená krv emócia ,,Áno“, mať zdravé žily – rozložený zdravý tlak v žilách a tepnách, o tom nás informuje lekcia mínus jeden.
 6. šiesta autosugescia: ,,pre prijatie nového pokrokového slova – nápad“, berieme kríž na svoje plecia, staviame statiku chrámu tela človeka, osobne pre psychiku a osobne pre fyziku. Do stredu umiestnime číslo štrnásť, ktoré znázorňuje: ,,zdravú psychiku a fyziku“, zdravé jadrá v bunkách pre ducha človeka. Tu sa nám ukazujú štyri smery: smer dopredu myseľ – sever života, smer dole pre ukotvenie slova – pre zdarný informačný východ života, smer dozadu – slovo overené v praxi nášho života, dôveruj, ale zdravo preveruj – leto života, smer nahor – prepojenie dokonalého internetu s Univerzom – západ života. Tak ako planéty a mesiace Univerza fungujú flexibilne, tak udržujú vesmír v dokonalom pohybe, máme preukázaný dokonalý spôsob flexibility udržiavať vo svojom tele koordinovaný pohyb smotánky života pre charizmatický pocit, ku ktorému sa človek dopracuje svojou usilovnosťou – hlad po pravde – Bohu. Použijeme sedem dní v týždni – sedem autosugescií, ktoré sme dostali od Boha – pravdy Univerzum, tak následne sa nám vytvoria dva kríže, koncovky sú ozdobené číslom trinásť, aby sme si uvedomili kraľovanie slobodnej vôle: mysle, slova, skutku, odbornosti. Otvorený priestor: ,,myseľ – slovo“ je určený pre číslo 8, otvorený priestor: ,,slovo – skutok“ je určený pre číslo 9, otvorený priestor pre ,,skutok – odbornosť“ je určený pre číslo 10, medzi priestor: ,,skutok – odbornosť“ je určený pre číslo 11, otvorený priestor: ,,odbornosť – myseľ“ je určený pre číslo 12. Základ života nultú lekciu voláme päsťou života.

Mojžiš v človeku pre veriaci ľud ponúka desať Božích prikázaní, ako vystúpiť v každom človeku na vrchol pravdy poznania používania satelitu, alebo pre ateistický ľud koordinovaného pohybu učiva s planétami slnečnej sústavy, stále dookola sa opakujúcich cyklov:

 1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal, prvá čakra Slnko života: ,,dokonalosť života“, siedma autosugescia: ,,Božie slovo žije sedem dní v týždni“, zvládneš kosu života? – dostaneš luk so šípom dokonalej spravodlivosti života.
 2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo, druhá čakra Merkúr života: ,,tvorivosť života“, ôsma autosugescia: ,,pre zákazku života“, zvládneš slzy života? – dosiahneš vzácnosť perly dokonalej spravodlivosti života.
 3. Spomeň, aby si deň sviatočný svätil, tretia čakra Venuša života: ,,možnosti života“, deviata autosugescia: ,,pre múdrosť života“, zvládaš sedem mečov života? – dosiahneš sedem automatických žiar dokonalej spravodlivosti života pre pokoj v načúvaní možnosti, tvoriť v rozkvete chráneného týždňa.
 4. Cti otca svojho i matku svoju, štvrtá čakra Zem života: ,,otec – plodné slovo, matka – plodný skutok“, desiata autosugescia: ,,pre vytrvalosť života“, zvládaš dva trojuholníky, ktoré následne tvoria minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Prítomnosť je drevom kríža, skladá sa z autosugescie: 9 – sluch (múdrosť) života a 12 – rozum (vyššie Ja) života, vrchné a spodné rameno na dreve kríža v prítomnej chvíli ovláda pohyb psychiky a fyziky v kolobehu života: 11 – pozeráš, 13 – hmatateľne, 8 – vôňu, 10 – chute, (11 – prax, 13 – je kráľom mysle, slova, skutku, odbornosti, 8 – v zákazke života 10 – vytrvalosť, ukončená umelecká práca).
 5. Nezabiješ, piata čakra Mars života: ,,slovo Univerzum počuješ“, jedenásta autosugescia: ,,pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života“, funkčné jadrové mlyny psychiky a fyziky.
 6. Nezosmilníš, šiesta čakra Jupiter života: ,,slovo Univerzum vidíš v pohybe“, dvanásta autosugescia: ,,pre vyššie Ja v rutine života“, tlaková vlna kontroly pre plodné jadro života.
 7. Nepokradneš, siedma čakra Saturn života: ,,slovu v pohybe Univerzum rozumieš“, trinásta autosugescia: ,,pre kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou“, ruženec radosti pre charizmatické chvíle života zdravej bunky a ducha človeka – opakovanie je matkou múdrosti.
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu, aura po prvýkrát je prvým bonusom z troch odmien. Prvá odmena je blana kvetu života: Urán života.
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho, aura po druhýkrát je druhým bonusom z troch odmien. Druhá odmena je škrupina plodu života: Neptún života.
 10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je, aura po tretíkrát je tretím bonusom z troch odmien. Tretia odmena je čerstvosť zrelosti žiary života: Pluto života.

Mojžiš v praxi života: úvaha

 1. Zvládaj emočné chvíle štváčov prítomnej doby v myšlienkach
 2. Mojžišove detstvo má každé dieťa, je vryté výchovnou stopou matky – každé slovo je zdobený skutok – Mojžiš obliekaný do ženských šiat v slovách
 3. Mojžišova výchova pri dvore – dobrý žiak kráľovsky zdobí učiteľa – Mojžiš mal kráľovskú výchovu v skutkoch
 4. Mojžiš vodca ľudu – citlivo vedený odborník odbornosťou vedie k rozkvetu ľud k plnej plodnosti – za Mojžiša sa postaví ľud s plnou dôverou v odbornosti

Záver: Pravidlami života v plnej zbroji hadej sily sa bojuje na každej planéte rad radom až po planétu Pluto, kde sa odohráva psychicky a fyzicky vrchol smotánky života. Je to vystavený vzdušný zámok s pravidlami pohybu chrámu Božieho, ktorý je telom človeka, pre zdravý chod života. Za minulosť poďakujme, spustime spätný chod – recykláciu starého pre večnú mladosť života, zdarný chod energií v prítomnej chvíli. Stíšením počujeme svoj dych a tlkot srdca, kde sa každé napätie rozplynie, zloží sa ako domček z karát, vytvorí človeku formu – uloženú zdravú silu života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.03.2022

Poučenie o žabom princovi:

Nenaparuj sa, si žabou – kvákaš, škodlivo namáhaš spánky pre snívanie, stíš sa pre nové reálne nápady a tak následne vzniknú nové charizmatické chvíle života: ,,prebúdzaš v sebe žabieho princa.“

Navigácia človeka:

Všetko, čo bolo manipulačné je rozbehnutým vlakom, ktorý nemá brzdy, preto sa stíš, daj všetkému čas, pre plodnosť svojho života, požehnaj si krížom statiky, aby si mal zdravú myseľ, vodivé slovo, koordinovaný skutok a tak dosiahneš vedecké znalosti pokroku v odbornosti pre zdravé funkčné brzdy v cieli života.

Nikoho nečičíkaj, lebo ti zlomí ego, nikoho nezatracuj, lebo zakrpatieš. Emócie sú úsečkou ,,pros a ďakuj“ poznávania Božej pravdy, zvládnutím emócií – štváčov ega, následne programuješ svoje telo pre koordinovaný pohyb, používaním možnosti aktivujeme rozkvet reálnej pravdy v praktickom živote.

Konzultant: Beáta Vojčíková 22.03.2022

Vytlačiť Vytlačiť