Skrytý prameň sily

Palica má dva konce: ,,psa a mačku“, ,,mŕtvy a živý prameň“

 • všetko, čo sa mne/tebe/ nepáči, je pes – mŕtva voda – práca s emóciou ,,nie“ – zatvorená kniha človeka
 • všetko, čo sa mne/tebe/ páči, je mačkou – živou vodou – práca s emóciou ,,áno“ – otvorená kniha človeka

Pripomeňme si 20 bodov stvorenia sveta: Život je pes a mačka /kač ma – pláva/ – mŕtvy a živý prameň

 1. Matka planéta Zem: obieha okolo Slnka, funguje podľa teploty slnka v štyroch ročných obdobiach. V akom stave sú moje/tvoje/ emócie k blížnemu? – dennodenná kontrola planéty Zem so skrytým prameňom sily: A – myseľ – zima, B – slovo – jar, C – skutok – leto, D – odbornosť – jeseň
 2. Archa zmluvy – Mesiac: obieha okolo planéty Zem, prejsť múdrosťou tri a pol času, počujem/š/ a vidím/š/ brechot, alebo mňaukanie vyžaduje vytrvalosť
 3. 24. hodín dennodenne: čítať fyzicky alebo telepatiou v blížnom – otáčať stránky múdrosti pri vzdelávaní, dávam/š/ pozor na malé ,,v“ vytvorené z mäkčeňa, aby sa rožky stránok nepoškodili, ide o kocku šťastia – čistý zvar ihlanov – pyramíd
 4. rovnodennosť: A – prameň života spí – kniha zatvorená /kritika/, B – prameňom života je oheň /pýcha/
 5. rovnocennosť: každý sám sa rozhodne, alebo ho následne situácia dotlačí, rešpektovať pramene života – výživu pre telo
 6. kompas: človek sa učí, naberá v prítomnom okamihu skúsenosti podľa kompasu na psychickej a fyzickej úrovni, za 280 dní, čo je 40 týždňov čas zrelosti k narodeniu dieťaťa
 7. kolobeh života: s takýmto vybavením sme všetci prišli na svet, Boh má siedmy deň voľno – nájsť sedem krokov života
 8. základ života: začíname od nuly, všetko má svoj večný tanec života v päť – cípej hviezde
 9. dokonalosť: príprava v prvej čakre, uchopiť malé ,,v“ vytvorené z mäkčeňa päťkrát
 10. tvorivosť: orientácia v druhej čakre, uchopiť veľké ,,V“ cestu k pyramídam
 11. možnosti: opasok ,,tretia čakra“ ponúka sedem zhavranených bratov – sedem krokov života, hľadá a nachádza cestu vpred
 12. otec a matka: ,,štvrtá čakra“ mať čestné slovo receptúry pre skutok
 13. slovo počuť: ,,piata čakra“ vstúpiť a vystúpiť z tanca života
 14. slovo vidieť: ,,šiesta čakra“ mať vízie kvality pre tanec života
 15. slovu rozumieť: amen – nemá, rešpekt pred výberom rozumu, kde žiarim/š/ a kde mlčky pozerám/š/ ako teľa na nové vráta – nový príbeh človeka písaný brechotom a mňaučaním
 16. blana kvetu života: sloboda v písaní pre brechot a mňaučanie
 17. škrupina plodu života: výsledky v písaní brechotu, alebo mňaučania
 18. žiara bunky: mení sa podľa spracovania brechotom, alebo mňaučaním v nastavovaní charizmatických chvíľ – čerešničky na torte
 19. sloboda psychiky a fyziky: hľadať strednú zlatú cestu medzi brechotom a mňaučaním pre čítanie z kníh, udržať si svoju kocku šťastného života zloženú zo šiestich ihlanov – pyramíd
 20. rozhovory s Bohom Univerzum: všetko je nastavené podľa hviezd, každý sa aktivuje sám, s pomocou, alebo bez pomoci blížneho, čas ukáže ako si lízal/a/ stránky – hľadal/a/ úctu podľa kompasu pre kolobeh života získania lásky

Dnešný dátum 31.12.2023 nás napomína Silvester s programom pre emócie psa a mačky – mŕtvej a živej vody:

 1. 1 x 0. = pevný základ EKG, vyjsť dvadsať poschodí hore a dole, zvládať emócie psa a mačky – mŕtvej a živej vody
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, navzájom sme si knihou úcty – mŕtvy prameň psa, pre lásku – živý prameň mačky
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, som vedomý/á/ mŕtveho prameňa psa a živého prameňa mačky
 4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas pre charizmatickú chvíľu života, ktorá sa nachádza uprostred brechotu a mňaučania zvládať EKG, kocku šťastných šiestich ihlanov – pyramíd

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 31.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť