Situačná stopa

Každá situácia má odtlačok korešpondenta dotyku hladu a sýtosti po pravde Božej – zhodnú pyramídu múdrosti.

Dnešný dátum 20.01.2024 nás napomínajú mantinely života, stála korešpondencia, A – hladu: ,,retardovaný“ – pros o oheň života, B – sýtosti: ,,dôstojný“ – ďakuj za oheň života. ,,Sýty hladnému neverí“

  1. 3 x 0. = pevný základ pre zhodu, udržať v sebe zlatu strednú cestu – pyramídu múdrosti pre statické nosné steny v šťastnej kocke: mysle, slova, skutku, odbornosti, brúsi sa zrkadlo zdravého rozumu – pôsobený tlak na situačnú stopu pri raste živého diamantu
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, jediná cesta pátrača po situačnej stope v Božej pravde, spojenia sa páru pre bozk v jeden celok
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ svoje vnútro pri aktivácii rozžiarenia svetla v spojitosti cesty s Bohom Univerzum, úmysel je čarovným prútikom situačnej stopy – bozkom s Univerzum
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, každá chvíľa zanechá situačnú stopu, pri brúsení živého diamantu, jasne vidíme v sebe a v blížnom reakciu voš – retardovanosť – prepálenú energiu vedomú, podvedomú, karmickú, dedičnú, stíšením sa pestujeme v sebe ku blížnemu úctu hĺbkovej kvality – overujú sa pevné základy pyramídy múdrosti, pre zachovanie situačnej dôstojnej stopy

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť